scales Burgerlijk Wetboek Boek 6 [Tekst geldig vanaf 01-01-2023 tot 25-06-2023]

Inhoudsopgave

scales Opschrift

scales Burgerlijk Wetboek Boek 6

[Tekst geldig vanaf 01-01-2023 tot 25-06-2023]

Boek 6. Algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht

scales Titel 1. Verbintenissen in het algemeen

scales Afdeling 1. Algemene bepalingen

Artikel 2

 
 
 

Artikel 3

 
 
 

Artikel 4

 
 
 

Artikel 5

 
 
 

Afdeling 2. Pluraliteit van schuldenaren en hoofdelijke verbondenheid

 
 
 

Artikel 6

 
 
 

Artikel 7

 
 
 

Artikel 8

 
 
 

Artikel 9

 
 
 

Artikel 10

 
 
 

Artikel 11

 
 
 

Artikel 12

 
 
 

Artikel 13

 
 
 

Artikel 14

 
 
 

Afdeling 3. Pluraliteit van schuldeisers

 
 
 

Artikel 15

 
 
 

Artikel 16

 
 
 

Afdeling 4. Alternatieve verbintenissen

 
 
 

Artikel 17

 
 
 

Artikel 18

 
 
 

Artikel 19

 
 
 

Artikel 20

 
 
 

Afdeling 5. Voorwaardelijke verbintenissen

 
 
 

Artikel 21

 
 
 

Artikel 22

 
 
 

Artikel 23

 
 
 

Artikel 24

 
 
 

Artikel 25

 
 
 

Artikel 26

 
 
 

Afdeling 6. Nakoming van verbintenissen

 
 
 

Artikel 27

 
 
 

Artikel 28

 
 
 

Artikel 29

 
 
 

Artikel 30

 
 
 

Artikel 31

 
 
 

Artikel 32

 
 
 

Artikel 33

 
 
 

Artikel 34

 
 
 

Artikel 35

 
 
 

Artikel 36

 
 
 

Artikel 37

 
 
 

Artikel 38

 
 
 

Artikel 39

 
 
 

Artikel 40

 
 
 

Artikel 41

 
 
 

Artikel 42

 
 
 

Artikel 43

 
 
 

Artikel 44

 
 
 

Artikel 45

 
 
 

Artikel 46

 
 
 

Artikel 47

 
 
 

Artikel 48

 
 
 

Artikel 49

 
 
 

Artikel 50

 
 
 

Artikel 51

 
 
 

Afdeling 7. Opschortingsrechten

 
 
 

Artikel 52

 
 
 

Artikel 53

 
 
 

Artikel 54

 
 
 

Artikel 55

 
 
 

Artikel 56

 
 
 

Artikel 57

 
 
 

Afdeling 8. Schuldeisersverzuim

 
 
 

Artikel 58

 
 
 

Artikel 59

 
 
 

Artikel 60

 
 
 

Artikel 61

 
 
 

Artikel 62

 
 
 

Artikel 63

 
 
 

Artikel 64

 
 
 

Artikel 65

 
 
 

Artikel 66

 
 
 

Artikel 67

 
 
 

Artikel 68

 
 
 

Artikel 69

 
 
 

Artikel 70

 
 
 

Artikel 71

 
 
 

Artikel 72

 
 
 

Artikel 73

 
 
 

Afdeling 9. De gevolgen van het niet nakomen van een verbintenis

 
 
 

§ 1. Algemene bepalingen

 
 
 

Artikel 74

 
 
 

Artikel 75

 
 
 

Artikel 76

 
 
 

Artikel 77

 
 
 

Artikel 78

 
 
 

Artikel 79

 
 
 

Artikel 80

 
 
 

§ 2. Verzuim van de schuldenaar

 
 
 

Artikel 81

 
 
 

Artikel 82

 
 
 

Artikel 83

 
 
 

Artikel 84

 
 
 

Artikel 85

 
 
 

Artikel 86

 
 
 

Artikel 87

 
 
 

§ 3. Verdere gevolgen van niet-nakoming

 
 
 

Artikel 88

 
 
 

Artikel 89

 
 
 

Artikel 90

 
 
 

§ 4. Boetebeding

 
 
 

Artikel 91

 
 
 

Artikel 92

 
 
 

Artikel 93

 
 
 

Artikel 94

 
 
 

Afdeling 10. Wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding

 
 
 

Artikel 95

 
 
 

Artikel 96

 
 
 

Artikel 97

 
 
 

Artikel 98

 
 
 

Artikel 99

 
 
 

Artikel 100

 
 
 

Artikel 101

 
 
 

Artikel 102

 
 
 

Artikel 103

 
 
 

Artikel 104

 
 
 

Artikel 105

 
 
 

Artikel 106

 
 
 

Artikel 107

 
 
 

Artikel 107a

 
 
 

Artikel 108

 
 
 

Artikel 109

 
 
 

Artikel 110

 
 
 

Afdeling 11. Verbintenissen tot betaling van een geldsom

 
 
 

Artikel 111

 
 
 

Artikel 112

 
 
 

Artikel 113 [Vervallen per 01-01-2002]

 
 
 

Artikel 114

 
 
 

Artikel 115

 
 
 

Artikel 116

 
 
 

Artikel 117

 
 
 

Artikel 118

 
 
 

Artikel 119

 
 
 

Artikel 119a

 
 
 

Artikel 119b

 
 
 

Artikel 120

 
 
 

Artikel 121

 
 
 

Artikel 122

 
 
 

Artikel 123

 
 
 

Artikel 124

 
 
 

Artikel 125

 
 
 

Artikel 126

 
 
 

Afdeling 12. Verrekening

 
 
 

Artikel 127

 
 
 

Artikel 128

 
 
 

Artikel 129

 
 
 

Artikel 130

 
 
 

Artikel 131

 
 
 

Artikel 132

 
 
 

Artikel 133

 
 
 

Artikel 134

 
 
 

Artikel 135

 
 
 

Artikel 136

 
 
 

Artikel 137

 
 
 

Artikel 138

 
 
 

Artikel 139

 
 
 

Artikel 140

 
 
 

Artikel 141

 
 
 

Titel 2. Overgang van vorderingen en schulden en afstand van vorderingen

 
 
 

Afdeling 1. Gevolgen van overgang van vorderingen

 
 
 

Artikel 142

 
 
 

Artikel 143

 
 
 

Artikel 144

 
 
 

Artikel 145

 
 
 

Artikel 146

 
 
 

Artikel 147

 
 
 

Artikel 148

 
 
 

Artikel 149

 
 
 

Afdeling 2. Subrogatie

 
 
 

Artikel 150

 
 
 

Artikel 151

 
 
 

Artikel 152

 
 
 

Artikel 153

 
 
 

Artikel 154

 
 
 

Afdeling 3. Schuld- en contractsoverneming

 
 
 

Artikel 155

 
 
 

Artikel 156

 
 
 

Artikel 157

 
 
 

Artikel 158

 
 
 

Artikel 159

 
 
 

Afdeling 4. Afstand en vermenging

 
 
 

Artikel 160

 
 
 

Artikel 161

 
 
 

Titel 3. Onrechtmatige daad

 
 
 

Afdeling 1. Algemene bepalingen

 
 
 

Artikel 162

 
 
 

Artikel 163

 
 
 

Artikel 164

 
 
 

Artikel 165

 
 
 

Artikel 166

 
 
 

Artikel 167

 
 
 

Artikel 168

 
 
 

Afdeling 2. Aansprakelijkheid voor personen en zaken

 
 
 

Artikel 169

 
 
 

Artikel 170

 
 
 

Artikel 171

 
 
 

Artikel 172

 
 
 

Artikel 173

 
 
 

Artikel 174

 
 
 

Artikel 175

 
 
 

Artikel 176

 
 
 

Artikel 177

 
 
 

Artikel 177a

 
 
 

Artikel 178

 
 
 

Artikel 179

 
 
 

Artikel 180

 
 
 

Artikel 181

 
 
 

Artikel 182

 
 
 

Artikel 183

 
 
 

Artikel 184

 
 
 

Afdeling 3. Produktenaansprakelijkheid

 
 
 

Artikel 185

 
 
 

Artikel 186

 
 
 

Artikel 187

 
 
 

Artikel 188

 
 
 

Artikel 189

 
 
 

Artikel 190

 
 
 

Artikel 191

 
 
 

Artikel 192

 
 
 

Artikel 193

 
 
 

Afdeling 3A. Oneerlijke handelspraktijken

 
 
 

Artikel 193a

 
 
 

Artikel 193b

 
 
 

Artikel 193c

 
 
 

Artikel 193d

 
 
 

Artikel 193e

 
 
 

Artikel 193f

 
 
 

Artikel 193g

 
 
 

Artikel 193h

 
 
 

Artikel 193i

 
 
 

Artikel 193j

 
 
 

Afdeling 3B. Schending van mededingingsrecht

 
 
 

Artikel 193k

 
 
 

Artikel 193l

 
 
 

Artikel 193m

 
 
 

Artikel 193n

 
 
 

Artikel 193o

 
 
 

Artikel 193p

 
 
 

Artikel 193q

 
 
 

Artikel 193r

 
 
 

Artikel 193s

 
 
 

Artikel 193t

 
 
 

Afdeling 4. Misleidende en vergelijkende reclame

 
 
 

Artikel 194

 
 
 

Artikel 194a

 
 
 

Artikel 195

 
 
 

Artikel 196

 
 
 

Afdeling 4A. Aansprakelijkheid bij elektronisch rechtsverkeer

 
 
 

Artikel 196b [Vervallen per 10-03-2017]

 
 
 

Artikel 196c

 
 
 

Afdeling 5. Tijdelijke regeling verhaalsrechten

 
 
 

Artikel 197

 
 
 

Titel 4. Verbintenissen uit andere bron dan onrechtmatige daad of overeenkomst

 
 
 

Afdeling 1. Zaakwaarneming

 
 
 

Artikel 198

 
 
 

Artikel 199

 
 
 

Artikel 200

 
 
 

Artikel 201

 
 
 

Artikel 202

 
 
 

Afdeling 2. Onverschuldigde betaling

 
 
 

Artikel 203

 
 
 

Artikel 204

 
 
 

Artikel 205

 
 
 

Artikel 206

 
 
 

Artikel 207

 
 
 

Artikel 208

 
 
 

Artikel 209

 
 
 

Artikel 210

 
 
 

Artikel 211

 
 
 

Afdeling 3. Ongerechtvaardigde verrijking

 
 
 

Artikel 212

 
 
 

Titel 5. Overeenkomsten in het algemeen

 
 
 

Afdeling 1. Algemene bepalingen

 
 
 

Artikel 213

 
 
 

Artikel 214

 
 
 

Artikel 215

 
 
 

Artikel 216

 
 
 

Afdeling 2. Het tot stand komen van overeenkomsten

 
 
 

Artikel 217

 
 
 

Artikel 218

 
 
 

Artikel 219

 
 
 

Artikel 220

 
 
 

Artikel 221

 
 
 

Artikel 222

 
 
 

Artikel 223

 
 
 

Artikel 224

 
 
 

Artikel 225

 
 
 

Artikel 226

 
 
 

Artikel 227

 
 
 

Artikel 227a

 
 
 

Artikel 227b

 
 
 

Artikel 227c

 
 
 

Artikel 228

 
 
 

Artikel 229

 
 
 

Artikel 230

 
 
 

Afdeling 2a. Informatie over dienstverrichters en hun diensten naar aanleiding van de dienstenrichtlijn

 
 
 

Artikel 230a

 
 
 

Artikel 230b

 
 
 

Artikel 230c

 
 
 

Artikel 230d

 
 
 

Artikel 230e

 
 
 

Artikel 230f

 
 
 

Afdeling 2b. Bepalingen voor overeenkomsten tussen handelaren en consumenten

 
 
 

Paragraaf 1. – Algemene bepalingen

 
 
 

Artikel 230g

 
 
 

Artikel 230h

 
 
 

Artikel 230i

 
 
 

Artikel 230j

 
 
 

Artikel 230k

 
 
 

Paragraaf 2. – Bepalingen voor overeenkomsten anders dan op afstand of buiten de verkoopruimte

 
 
 

Artikel 230l

 
 
 

Paragraaf 3. – Bepalingen voor overeenkomsten op afstand en overeenkomsten buiten de verkoopruimte

 
 
 

Artikel 230m

 
 
 

Artikel 230n

 
 
 

Artikel 230o

 
 
 

Artikel 230p

 
 
 

Artikel 230q

 
 
 

Artikel 230r

 
 
 

Artikel 230s

 
 
 

Paragraaf 4. – Aanvullende bepalingen voor overeenkomsten buiten de verkoopruimte

 
 
 

Artikel 230t

 
 
 

Artikel 230u

 
 
 

Paragraaf 5. – Aanvullende bepalingen voor overeenkomsten op afstand

 
 
 

Artikel 230v

 
 
 

Paragraaf 6. – Specifieke bepalingen voor overeenkomsten op afstand en buiten de verkoopruimte inzake financiële producten en financiële diensten

 
 
 

Artikel 230w

 
 
 

Artikel 230x

 
 
 

Artikel 230y

 
 
 

Artikel 230z

 
 
 

Afdeling 3. Algemene voorwaarden

 
 
 

Artikel 231

 
 
 

Artikel 232

 
 
 

Artikel 233

 
 
 

Artikel 234

 
 
 

Artikel 235

 
 
 

Artikel 236

 
 
 

Artikel 237

 
 
 

Artikel 238

 
 
 

Artikel 239

 
 
 

Artikel 240

 
 
 

Artikel 241

 
 
 

Artikel 242

 
 
 

Artikel 243

 
 
 

Artikel 244

 
 
 

Artikel 245

 
 
 

Artikel 246

 
 
 

Artikel 247

 
 
 

Afdeling 4. Rechtsgevolgen van overeenkomsten

 
 
 

Artikel 248

 
 
 

Artikel 249

 
 
 

Artikel 250

 
 
 

Artikel 251

 
 
 

Artikel 252

 
 
 

Artikel 253

 
 
 

Artikel 254

 
 
 

Artikel 255

 
 
 

Artikel 256

 
 
 

Artikel 257

 
 
 

Artikel 258

 
 
 

Artikel 259

 
 
 

Artikel 260

 
 
 

Afdeling 5. Wederkerige overeenkomsten

 
 
 

Artikel 261

 
 
 

Artikel 262

 
 
 

Artikel 263

 
 
 

Artikel 264

 
 
 

Artikel 265

 
 
 

Artikel 266

 
 
 

Artikel 267

 
 
 

Artikel 268

 
 
 

Artikel 269

 
 
 

Artikel 270

 
 
 

Artikel 271

 
 
 

Artikel 272

 
 
 

Artikel 273

 
 
 

Artikel 274

 
 
 

Artikel 275

 
 
 

Artikel 276

 
 
 

Artikel 277

 
 
 

Artikel 278

 
 
 

Artikel 279