Positie directieleden in bedrijfs-CAO en in WOR

16 januari 2023

Vraag

Bij ons bedrijf vallen de directieleden niet onder de bedrijfs-CAO, wel staan er zaken over deze functiegroep vermeld in ons personeelshandboek. Is dit altijd zo?

Onlangs hadden we tijdens onze OR meeting een hypothetische discussie of een directielid eigenlijk een beroep kan doen op de OR gezien bovenstaande, over persoonlijke ondersteuning? Bij voorbeeld voor de commissie van beroep / klachten commissie of arbeidsvoorwaarden commissie? Of wordt een directielid niet als medewerker gezien volgens de WOR gezien maar als bestuurder? (Boven deze directieleden zit hiërarchisch de algemeen directeur). Dit zouden wij graag vernemen mocht er in de toekomst ooit een beroep op ons gedaan worden. Dan ben ik graag op de hoogte van onze uitgangspositie en kan ik onze OR-leden voorzien van de juiste kennis.

Antwoord

Je stelt twee vragen en graag geven we hieronder per vraag het antwoord weer.

‘Bij ons bedrijf vallen de directie leden niet onder de bedrijfs-CAO, wel staan er zaken over deze functiegroep vermeld in ons personeelshandboek. Is dit altijd zo?’

Niet altijd, maar het kan. Het verschilt per bedrijf. Het hangt ook af van de vraag wat in het personeelshandboek staat. Soms zijn dat regelingen die ook op de directie van toepassing zijn.

‘Kan een directielid een beroep doen op de OR gezien bovenstaande, over persoonlijke ondersteuning?’

De CAO regelt de arbeidsvoorwaarden die tussen werkgever en werknemer gelden. De WOR regelt de medezeggenschap in de onderneming. Ook voor de klachtencommissies of commissies van beroep zijn er aparte regelingen. Verschillende terreinen dus, met verschillende regels en doelgroepen. Of de directeur ook een beroep kan doen op een commissie van beroep of een klachtencommissie, zal in de regeling voor die commissies (of in het personeelshandboek) staan.

Wat de WOR betreft geldt allereerst: de OR is er niet voor individuele/persoonlijke zaken. Verder is de vraag wie bij jullie de ‘WOR-bestuurder’ is, ofwel degene die het overleg met de OR voert. De ‘WOR-bestuurder’ is degene is die de hoogste leiding heeft in de onderneming. Die ‘WOR-bestuurder’ hoort niet tot de personen die de OR vertegenwoordigt. Hij of zij kan ook niet meedoen aan de OR-verkiezingen, niet als kiezer en niet als kandidaat.

De vraag is dus of de bewuste directeur zelf de ‘WOR-bestuurder’ is, of de algemeen directeur die boven de directieleden staat.

Redactie Inzicht 16-01-2023