Heeft de OR instemmingsrecht bij een leaseregeling?

13 februari 2023

Vraag

Vallen leaseregelingen onder secundaire arbeidsvoorwaarden en heeft de OR instemmingsrecht?

Antwoord

De OR heeft geen instemmingsrecht over leaseregelingen. Alle vormen van onkostenvergoeding vallen niet onder de werking van art. 27 WOR scales

Voor meer achtergrond: Arbeidsvoorwaarden spiralbound

Redactie Inzicht 13-02-2023