Controledrang werkgevers neemt toe

27 februari 2023

Uit recent CNV-onderzoek blijkt dat steeds meer bazen hun personeel controleren via digitale middelen. Bij bijna 20% van de werkenden monitort de werkgever met software of men aan het werk is. 1 op de 10 werknemers wordt door de werkgever geconfronteerd met informatie die de werkgever via digitale monitoring over hen heeft verkregen. Mag de werkgever dit wel?

CNV: ‘Privacy bij het grofvuil’

‘De controledrift van werkgevers neemt in snel tempo toe. Werkgevers maken gretig gebruik van digitale middelen om werknemers te controleren, geeft CNV-voorzitter Piet Fortuin aan. Privacy staat steeds meer bij het grofvuil. Juridisch gezien mag monitoring alleen in uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld als er een ernstig vermoeden van misbruik is. Maar gezien de hoeveelheid mensen die door hun werkgever worden gecontroleerd, lijken werkgevers massaal de wet te overtreden.’

Alleen onder strenge voorwaarden

Met bepaalde software kunnen werkgevers werknemers op allerlei manieren controleren. Volgens de privacyregels, die onder meer zijn vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), moet het belang van de werkgever om werknemers te controleren dan zwaarder wegen dan het privacy recht van werknemers. Ook mag de werkgever zulke controlemiddelen alleen inzetten als hij geen minder ingrijpend middel tot zijn beschikking heeft. Bovendien moet de werkgever zijn voorgenomen besluit om de aanwezigheid, het gedrag of de prestaties van werknemers te gaan monitoren eerst ter instemming voorleggen aan de OR.

Voor meer achtergrond:

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) spiralbound

Personeelsvolgsystemen spiralbound

Redactie Inzicht 27-02-2023