Lidl moet van Arbeidsinspectie werkdruk verlagen

13 maart 2023

De Arbeidsinspectie eist dat supermarktketen Lidl actie onderneemt tegen de werkdruk. Dat meldt vakbond FNV naar aanleiding van een onderzoek dat door de Arbeidsinspectie is uitgevoerd na een melding van de vakbond. Bij Lidl in Nederland werken zo'n 20.000 mensen verdeeld over 440 winkels en 7 distributiecentra.

Rapporten over werkstress

FNV heeft bij de directie van Lidl diverse rapporten op tafel gelegd waaruit blijkt dat de werkdruk onacceptabel hoog is. Veel medewerkers ervaren daardoor grote werkstress. Het FNV geeft naar aanleiding van het onderzoek van de Arbeidsinspectie aan: ‘Dit is erg goed nieuws. Lidl moet nu echt wat gaan doen aan de ongezonde werkdruk waar heel veel medewerkers last van hebben. Het leidt tot stressklachten en ziekte en mensen gaan ergens anders werken. Zeker nu er al zo weinig personeel is, zou Lidl zuinig moeten zijn op zijn werknemers.’

Reactie Lidl en betrokkenheid OR

De leiding van Lidl betreurt de berichtgeving vanuit de FNV over de collectieve werkdruk binnen Lidl Nederland en herkent zich hier als werkgever niet in. ‘Wij zijn zeer betrokken en het welzijn van onze medewerkers staat voorop. Zodoende nemen wij deze signalen uiterst serieus en hebben wij de FNV al op 1 november 2022 toegezegd, ruim voordat FNV zich tot de arbeidsinspectie heeft gewend, een representatief verdiepend onderzoek te zullen instellen naar werkdruk in samenspraak met onze Ondernemingsraad.’

Voor meer achtergrond: Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA): werkdruk en ongewenst gedrag spiralbound

Redactie Inzicht 13-03-2023