Aanstellen van een notulist van buiten de OR

24 april 2023

Vraag

Wij zijn op zoek naar een notulist. Mag dat iemand zijn van buiten de OR?

Antwoord

De WOR stelt slechts dat de OR in zijn reglement voorschriften moet opnemen hoe in het secretariaat wordt voorzien. Dat betekent dat de secretaris niet per se uit de OR hoeft te komen. Veel ondernemingsraden kennen een ambtelijk secretaris, een professional die belast is met de ondersteunende taken voor de OR. Dat behelst dus meer dan alleen het maken van notulen.
Die ambtelijk secretaris kan van binnen de onderneming komen, maar kan ook van buiten worden aangetrokken. Als je besluit een externe notulist of een ambtelijk secretaris aan te trekken, dien je dat inderdaad in je reglement te vermelden.

Redactie Inzicht 24-04-2023