Nieuw instemmingsverzoek bij wijzigen veiligheidsbeleid?

24 april 2023

Vraag

In ons bedrijft geldt een draagplicht voor een veiligheidshelm. In het verleden heeft de OR hiermee ingestemd. Nu wil de werkgever deze plicht uitbreiden. Betekent dit een wijziging ten opzichte van het instemmingsverzoek van destijds en stelt de WOR als voorwaarde dat er een nieuw instemmingsverzoek wordt ingediend voor de uitbreiding?

Antwoord

Ons antwoord kan heel kort zijn: het wijzigen van het veiligheidsreglement is instemmingsplichtig, op grond van art. 27 lid 1 sub 2 WOR. Op het gebied van arbeidsomstandigheden moet het instemmingsrecht heel ruim worden opgevat: de rechter zal maatregelen op het gebied van arbeidsomstandigheden eerder wel dan niet onder het instemmingsrecht laten vallen.

Redactie Inzicht 24-04-2023