Meer werknemers voelen zich gediscrimineerd

08 mei 2023

Zo’n 10% van de werknemers voelt zich gediscrimineerd op het werk (cijfers over 2022). In 2021 was dat nog 8%. Daarnaast heeft discriminatie gevolgen voor medewerkerstevredenheid en kan het leiden tot verzuim. Dit blijkt uit de cijfers van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden van het CBS en TNO.

Afkomst en leeftijd

Welke ervaringen met discriminatie komen op de werkvloer het meest voor? Medewerkers ervaren het vaakst discriminatie vanwege afkomst, huidskleur of nationaliteit. Dit komt relatief vaak voor onder migranten van buiten Europa. Ook leeftijdsdiscriminatie speelt in diverse organisaties. Vooral jongeren en 65-plussers ervaren gevoelens van leeftijdsdiscriminatie.

Discriminerende opmerkingen, negeren en buitensluiten

Werknemers die zich op het werk gediscrimineerd voelen, ervaren dit vooral door opmerkingen, en negeren of buitensluiten. De discriminerende opmerkingen worden vooral door collega’s (63%) en de leidinggevende (46%) gemaakt. Ook ervaart een deel van de medewerkers minder mogelijkheden voor promotie of ontwikkeling, mag minder aantrekkelijk werk doen of krijgt een lagere beloning voor hetzelfde werk.

Minder tevredenheid en meer verzuim

Discriminatie heeft ook op langere termijn negatieve effecten. Van alle werknemers in 2022 die geen discriminatie hebben ervaren, was 80% tevreden of zeer tevreden met het werk. Van de werknemers die wel last hadden van discriminatie, was slechts 51% (zeer) tevreden. Werknemers die zich gediscrimineerd voelen op het werk, verzuimen relatief vaak. In 2022 zei 69% van hen in het afgelopen jaar te hebben verzuimd. Onder werknemers die geen last hadden van discriminatie was dat 55%.

Voor meer achtergrond:

Stimulerende taken van de ondernemingsraad

Ziekteverzuim, re-integratie spiralbound

Redactie Inzicht 08-05-2023