OR Philips verzet zich tegen reorganisatie

08 mei 2023

De ondernemingsraad van de afdeling R&D stapte op 7 april naar de Ondernemingskamer vanwege de grote reorganisatie van hun bedrijf. De afdeling Research & Development vreest dat Philips zijn eigen wereldwijde innovatiekracht de das om doet. Inmiddels is de CEO in overleg met de OR en is de toetsing door de Ondernemingskamer geschorst (bron: het Financiële Dagblad (FD) en Business News Radio).

Chaos?

Het gaat om een van de grotere reorganisaties in de geschiedenis van het technologieconcern. Door de reorganisatie dreigen duizenden banen dreigen te verdwijnen en honderden miljoenen aan onderzoeksbudgetten komen te vervallen of verschuiven. Volgens CEO Roy Jakobs blijft het bedrijf 9% van de omzet aan R&D besteden en wordt dat geld doelmatiger ingezet. Tegenover het FD stellen bronnen binnen Philips echter dat de saneringsplannen ondoordacht zijn en dat de overdracht chaotisch verloopt waardoor veel waardevolle kennis verloren gaat. Onderzoeksprojecten die met overheidssubsidie gefinancierd zijn staan op de helling en medewerkers die ontslagen waren, werden weer teruggevraagd.

Ingrijpen OR

De OR van de afdeling R&D legde begin april het voorgenomen besluit over de reorganisatie voor aan de Ondernemingskamer. Deze rechter kan een voorgenomen reorganisatie verbieden op verschillende gronden. Inmiddels proberen de bestuurder en de OR er dus intern uit te komen. De centrale ondernemingsraad (COR) van Philips heeft vooralsnog geen rol in het conflict. De voorzitter van de COR maakt zich wel zorgen over de reorganisatie: ‘Ik denk dat alle medewerkers zich zorgen maken. Het gaat niet goed met Philips.’

Voor meer achtergrond: Beroep bij OK spiralbound

Redactie Inzicht 08-05-2023