Hoeveel tijd heeft de OR voor overleg en scholing?

22 mei 2023

Vraag

Ik weet dat een OR recht heeft op een minimaal aantal uren voor vergaderingen, maar daarnaast ook voor ander overleg. Kunt u mij hierover meer vertellen?

Antwoord

De OR-tijd is in verschillende categorieën te verdelen:

  • Tijd voor vergaderingen is geregeld in art. 17 lid 2 en 3 WOR scales .

  • ‘Tijd voor onderling beraad en kennisnemen van de arbeidsomstandigheden’ is geregeld in art. 18 lid 1 en 3 WOR scales : ondernemer en OR stellen het aantal uren in overleg vast, op een zodanig aantal als de OR redelijkerwijs voor zijn taak nodig heeft. Dat kan dus verschillen naar omvang van de onderneming en het moment. Het minimum dat art. 18 hiervoor noemt, is 60 uur.

  • Tijd voor scholing: zie art. 18 lid 2 en 3 WOR: ook samen af te spreken, maar niet minder dan 8 dagen/jaar voor OR-leden die ook lid zijn van een commissie, 5 dagen/jaar voor OR-leden en 3 dagen/jaar voor commissieleden (niet lid van de OR).

Als voor de tweede en derde categorie geen afspraken zijn gemaakt, geldt het wettelijk minimum. Als over vergadertijd geen afspraken zijn gemaakt, moet alle bestede tijd worden doorbetaald.

De vraag is vaak: maar hoeveel uur per week is redelijk voor de eerste en tweede categorie? Dat hangt ook af van de omvang van de OR en van de complexiteit van vraagstukken die spelen. Als de OR op sterkte is en in de onderneming is weinig aan de hand, leidt ‘redelijkerwijs nodig voor de vervulling van zijn taak’ tot een andere uitkomst dan wanneer een reorganisatie of fusie of een andere complexe adviesaanvraag speelt.

Voor meer achtergrond: Faciliteiten spiralbound

Redactie Inzicht 22-05-2023