Wat als de bestuurder de OR passeert bij een instemmingsplichtig besluit?

22 mei 2023

Vraag

Welk pad kan je als OR bewandelen als een instemmingsverzoek niet opgepakt / opgevolgd wordt door het bestuur?

Antwoord

Er is een specifieke geschillenregeling voor het instemmingsrecht in art. 27 lid 4, 5, en 6 WOR scales opgenomen. Die voorziet in een rechtsgang bij de kantonrechter.

Neemt de ondernemer een instemmingsplichtig besluit zonder de instemming van de OR (en zonder dat vervangende toestemming van de kantonrechter is gevraagd of gekregen), dan kan de OR het besluit nietig verklaren (art. 27 lid 5 en 6 WOR). Dit dient binnen een maand te gebeuren.

Voert de ondernemer het besluit toch uit zonder instemming van de OR, dan kan de OR aan de kantonrechter verzoeken om de ondernemer te verbieden het besluit uit te voeren. De ondernemer kan zich verweren met de stelling dat er ten onrechte een beroep op de nietigheid is gedaan.

Heeft de OR zijn instemming aan een besluit onthouden of niet binnen redelijke termijn een beslissing genomen, dan kan de ondernemer de kantonrechter verzoeken vervangende toestemming te verlenen (art. 27 lid 4 WOR).

Bij de geschillenregeling voor het instemmingsrecht kan, voordat de kantonrechter wordt benaderd, desgewenst eerst bemiddeling en advies aan de bedrijfscommissie worden gevraagd. Het verplichte karakter hiervan is geschrapt.

Voor meer achtergrond:

Nietigheid van besluiten spiralbound

Instemmingsrecht spiralbound

Redactie Inzicht 22-05-2023