Mag de directie een verlofregeling eenzijdig aanpassen?

25 september 2023

Vraag

Mag de directie een verlofregeling eenzijdig aanpassen of is hiervoor instemming van de OR vereist?

Antwoord

Bij een wijziging van een regeling over verlofuren dient de ondernemer instemming te vragen aan de OR. Een uitzondering hierop is de situatie waarin de regeling is vastgesteld in de CAO. Ook als er sprake is van een wetswijziging dient de directie om instemming te vragen, omdat de wet niet altijd dwingend van karakter is.

Voor meer achtergrond: roosters en verlof spiralbound

Redactie Inzicht 25-9-2023