Is aanbrengbonus een bonusregeling?

25 september 2023

Vraag

Valt het uitloven van een aanbrengbonus onder een regeling die op grond van art. 27 lid 1 sub C moet worden aangemerkt als een bonusregeling?

Antwoord

Het korte antwoord is nee, omdat het hier geen beloning betreft zoals bedoeld in de arbeidsovereenkomst, namelijk een vergoeding voor de overeengekomen arbeid. Wat er precies onder een beloningssysteem valt, is moeilijk nauwkeurig vast te stellen. Dit komt omdat de jurisprudentie hierover fragmentarisch is en meestal een heel specifiek onderdeel betreft van wat men in het algemeen verstaat onder een beloningssysteem. Er blijkt in elk geval sprake te moeten zijn van beloning voor verrichte arbeid. Dat lijkt hier niet het geval (al wordt er wel een inspanning verwacht van de werknemer, maar die ligt niet op het terrein van zijn functie-uitoefening).

Voor meer achtergrond:

Beloningssysteem spiralbound

WOR artikel 27 lid 1 sub C

Redactie Inzicht 25-9-2023