Kan de ondernemingsraad een OR-lid royeren?

25 september 2023

Vraag

Heeft de OR de mogelijkheid om iemand het lidmaatschap van de OR te ontnemen?

Antwoord

Nee. Een OR-lid is gekozen door de in de onderneming werkzame personen en kan alleen door hen, bij de volgende verkiezingen, het lidmaatschap ontnomen worden. Ook als er geen verkiezingen hebben plaatsgevonden (omdat er precies genoeg, of te weinig kandidaten waren) geldt dit algemene beginsel. Als er problemen zijn met de kwaliteit of loyaliteit van kandidaten die op deze manier ongewenst de OR in zouden komen, dan moet de oplossing gezocht worden in aanpassing van het betreffende artikel in het huishoudelijk reglement.

Wel is er een artikel in de WOR (art. 13) dat de ondernemer of de ondernemingsraad de mogelijkheid biedt om aan de kantonrechter te vragen een lid voor een bepaalde termijn uit te sluiten van enkele of alle werkzaamheden van de ondernemingsraad (let wel: het lidmaatschap als zodanig blijft wel in stand). Zo’n verzoek moet uiteraard met redenen omkleed worden ingediend en de betrokkene moet vooraf over dat verzoek zijn gehoord. Als mogelijke reden voor een uitsluiting kan slechts gelden dat de betreffende persoon het overleg met de ondernemer en/of de werkzaamheden van de OR ernstig belemmert. Wat voor gedragingen dat zouden kunnen veroorzaken, daar is geen uitsluitsel over te geven. Dat is aan de betreffende kantonrechter.

Voor meer achtergrond:

Verkiezingen spiralbound

Redactie Inzicht 25-9-2023