CBS: Hoge werkdruk door blijvende personeelstekorten

06 november 2023

Ruim drie kwart van de ondernemers ervaart nog steeds een tekort aan arbeidskrachten. Het belangrijkste gevolg van dit tekort is een hogere werkdruk voor het personeel. Dit blijkt uit de laatste Conjunctuurenquête Nederland van het CBS.

Gevolgen tekorten

Bijna 40% van de ondernemers vindt een hogere werkdruk het belangrijkste gevolg van het personeelstekort. 15% van de ondernemers geeft aan dat door de personele tekorten de arbeidskosten zijn gestegen en ruim 11% zegt minder geschikt personeel aan te nemen.

Minder tekorten

Er zijn in het derde kwartaal dit jaar wel minder ondernemers die een tekort aan arbeidskrachten ervaren (75% en vorig jaar nog ruim 84%). Het aandeel ondernemers met een tekort aan personeel is het meest afgenomen in de landbouw, bosbouw en visserij, de g:roothandel en handelsbemiddeling en de informatie en communicatie.

Belemmeringen bij vinden personeel

Bij het vinden van personeel ervaren bedrijven verschillende belemmeringen. Ruim een kwart van de bedrijven geeft aan dat het aantal werkzoekenden beperkt is. Ook spelen een gebrek aan gekwalificeerde mensen en de toename van arbeidskrachten die voor werk buiten hun sector kiezen een rol.

Voor meer achtergrond: Psychosociale arbeidsbelasting spiralbound

Redactie Inzicht 6-11-2023