Burn-out gerelateerde klachten weer gestegen

20 november 2023

1,6 miljoen werknemers in Nederland hebben in 2022 last van burn-out klachten. Dat is bijna 25% meer dan een jaar eerder. Bij burn-out gerelateerde klachten is sprake van emotionele uitputting door het werk. Dit kan op termijn ernstige gevolgen hebben voor werknemers en organisaties.

Burn-out klachten of uitval

In het kader van de Week van de werkstress die van 13-17 november plaatsvond, publiceerde TNO de factsheet werkstress. Daarin onderscheidt TNO ‘burn-out gerelateerde klachten’ en de ‘beroepsziekte burn-out’. Werknemers met burn-out klachten ervaren stressklachten, maar zijn over het algemeen nog gewoon aan het werk. Mensen met de beroepsziekte burn-out zijn vaak daadwerkelijk uitgevallen.

Oorzaken werkstress

Een belangrijke oorzaak van werkstress is werkdruk, een situatie waarin er een disbalans is tussen de eisen die het werk stelt, en de mogelijkheden die de medewerker heeft om aan die eisen te voldoen. Werkstress kan ook worden veroorzaakt door ongewenst gedrag of conflicten op het werk. Om werkstress terug te dringen is het van belang dat ook de sociale veiligheid op de werkvloer blijvend aandacht krijgt. Het gaat dan bijvoorbeeld om in welke mate medewerkers lastige kwesties naar voren kunnen brengen of om hulp kunnen vragen aan een collega.

Vooral groeiend probleem onder jongeren

Eerder bleek al uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden van TNO en het CBS dat burn-out klachten vooral onder jongeren een groeiend probleem zijn. Vooral in de sectoren onderwijs en zorg is het aandeel werkenden met burn-out klachten hoog.

Om werkstress bespreekbaar te maken, zijn het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dit jaar de campagne gestart ‘Hey, het is oké’.

Rol OR

De OR heeft instemmingsrecht op het gebied van arbeidsomstandigheden, werk- en rusttijden, werkdruk en ziekteverzuim ( art. 27 WOR scales ). Daarnaast heeft de OR een stimulerende taak om een veilige werkomgeving voor werknemers te bevorderen, volgens art. 28 WOR scales .

Voor meer achtergrond:

Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA): werkdruk en ongewenst gedrag spiralbound

Arbeidsomstandigheden spiralbound

Ziekteverzuim, re-integratie spiralbound

Redactie Inzicht 20-11-2023