CO2-registratie mobiliteit halfjaar uitgesteld

20 november 2023

De inwerkingtreding van de CO2-registratie werkgebonden personenmobiliteit is met een halfjaar opgeschort van 1 januari 2024 tot 1 juli 2024. Het uitstel is een gevolg van een aantal verduidelijkingen dat de Raad van State vraagt over de inwerkingtreding.

Registratie verplichting

Werkgevers met 100 of meer werknemers moeten de CO2-uitstoot van de reizen van hun personeel gaan registreren. Zij zijn vanaf de inwerkingtreding van het besluit verplicht gegevens aan te leveren over het zakelijke en het woon-werkverkeer. Deze afspraken zijn gemaakt naar aanleiding van het Klimaatakkoord, waarin normen staan over de reductie van CO2-uitstoot. Het concrete doel is een reductie van 1,5 megaton CO2in 2030.

Naar eigen keuze wel starten op 1 januari 2024

Hoewel de datum van het verplichte rapporteren verschoven is naar 1 juli 2024, mogen werkgevers er voor kiezen om gewoon wél al op 1 januari 2024 met de rapportage te starten.

Voor meer achtergrond: Zorgtaken spiralbound (artikel 28 WOR).

Redactie Inzicht 20-11-2023