scales Burgerlijk Wetboek Boek 4 [Tekst geldig vanaf 19-09-2018 tot 01-05-2023] [Regeling ingetrokken per 2003-01-01]

Inhoudsopgave

scales Opschrift

scales Burgerlijk Wetboek Boek 4

  [Tekst geldig vanaf 19-09-2018 tot 01-05-2023]
  [Regeling ingetrokken per 01-01-2003]

  Boek 4. Erfrecht

  scales Titel 1. Algemene bepalingen

  scales Artikel 1

   1.

   Erfopvolging heeft plaats bij versterf of krachtens uiterste wilsbeschikking.

   2.

   Van de erfopvolging bij versterf kan worden afgeweken bij een uiterste wilsbeschikking die een erfstelling of een onterving inhoudt.

   scales Artikel 2

    1.

    Wanneer de volgorde waarin twee of meer personen zijn overleden niet kan worden bepaald, worden die personen geacht gelijktijdig te zijn overleden en valt aan de ene persoon geen voordeel uit de nalatenschap van de andere ten deel.

    2.

    Indien een belanghebbende ten gevolge van omstandigheden die hem niet kunnen worden toegerekend, moeilijkheden ondervindt bij het bewijs van de volgorde van overlijden, kan de rechter hem een of meermalen uitstel verlenen, zulks voor zover redelijkerwijs mag worden aangenomen dat het bewijs binnen de termijn van het uitstel kan worden geleverd.

    Artikel 3

     
     
     

    Artikel 4

     
     
     

    Artikel 5

     
     
     

    Artikel 6

     
     
     

    Artikel 7

     
     
     

    Artikel 8

     
     
     

    Titel 2. Erfopvolging bij versterf

     
     
     

    Artikel 9

     
     
     

    Artikel 10

     
     
     

    Artikel 11

     
     
     

    Artikel 12

     
     
     

    Titel 3. Het erfrecht bij versterf van de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot en van de kinderen alsmede andere wettelijke rechten

     
     
     

    Afdeling 1. Het erfrecht bij versterf van de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot en van de kinderen

     
     
     

    Artikel 13

     
     
     

    Artikel 14

     
     
     

    Artikel 15

     
     
     

    Artikel 16

     
     
     

    Artikel 17

     
     
     

    Artikel 18

     
     
     

    Artikel 19

     
     
     

    Artikel 20

     
     
     

    Artikel 21

     
     
     

    Artikel 22

     
     
     

    Artikel 23

     
     
     

    Artikel 24

     
     
     

    Artikel 25

     
     
     

    Artikel 26

     
     
     

    Artikel 27

     
     
     

    Afdeling 2. Andere wettelijke rechten

     
     
     

    Artikel 28

     
     
     

    Artikel 29

     
     
     

    Artikel 30

     
     
     

    Artikel 31

     
     
     

    Artikel 32

     
     
     

    Artikel 33

     
     
     

    Artikel 34

     
     
     

    Artikel 35

     
     
     

    Artikel 36

     
     
     

    Artikel 37

     
     
     

    Artikel 38

     
     
     

    Artikel 39

     
     
     

    Artikel 40

     
     
     

    Artikel 41

     
     
     

    Titel 4. Uiterste willen

     
     
     

    Afdeling 1. Uiterste wilsbeschikkingen in het algemeen

     
     
     

    Artikel 42

     
     
     

    Artikel 43

     
     
     

    Artikel 44

     
     
     

    Artikel 45

     
     
     

    Artikel 46

     
     
     

    Artikel 47

     
     
     

    Artikel 48

     
     
     

    Artikel 49

     
     
     

    Artikel 50

     
     
     

    Artikel 51

     
     
     

    Artikel 52

     
     
     

    Artikel 53

     
     
     

    Artikel 54

     
     
     

    Afdeling 2. Wie uiterste wilsbeschikkingen kunnen maken en wie daaruit voordeel kunnen genieten

     
     
     

    Artikel 55

     
     
     

    Artikel 56

     
     
     

    Artikel 57

     
     
     

    Artikel 58

     
     
     

    Artikel 59

     
     
     

    Artikel 60

     
     
     

    Artikel 61

     
     
     

    Artikel 62

     
     
     

    Afdeling 3. Legitieme portie

     
     
     

    Paragraaf 1. Algemene bepalingen

     
     
     

    Artikel 63

     
     
     

    Artikel 64

     
     
     

    Paragraaf 2. De omvang van de legitieme portie

     
     
     

    Artikel 65

     
     
     

    Artikel 66

     
     
     

    Artikel 67

     
     
     

    Artikel 68

     
     
     

    Artikel 69

     
     
     

    Artikel 70

     
     
     

    Artikel 71

     
     
     

    Artikel 72

     
     
     

    Artikel 73

     
     
     

    Artikel 74

     
     
     

    Artikel 75

     
     
     

    Artikel 76

     
     
     

    Artikel 77

     
     
     

    Artikel 78

     
     
     

    Paragraaf 3. Het geldend maken van de legitieme portie

     
     
     

    Artikel 79

     
     
     

    Artikel 80

     
     
     

    Artikel 81

     
     
     

    Artikel 82

     
     
     

    Artikel 83

     
     
     

    Artikel 84

     
     
     

    Artikel 85

     
     
     

    Artikel 86

     
     
     

    Artikel 87

     
     
     

    Artikel 88

     
     
     

    Artikel 89

     
     
     

    Artikel 90

     
     
     

    Artikel 91

     
     
     

    Artikel 92

     
     
     

    Afdeling 4. Vorm van uiterste willen

     
     
     

    Artikel 93

     
     
     

    Artikel 94

     
     
     

    Artikel 95

     
     
     

    Artikel 96

     
     
     

    Artikel 97

     
     
     

    Artikel 98

     
     
     

    Artikel 99 [Vervallen per 01-05-2004]

     
     
     

    Artikel 100

     
     
     

    Artikel 101

     
     
     

    Artikel 102

     
     
     

    Artikel 103

     
     
     

    Artikel 104

     
     
     

    Artikel 105

     
     
     

    Artikel 106

     
     
     

    Artikel 107

     
     
     

    Artikel 108

     
     
     

    Artikel 109

     
     
     

    Artikel 110

     
     
     

    Afdeling 5. Herroeping van uiterste wilsbeschikkingen

     
     
     

    Artikel 111

     
     
     

    Artikel 112

     
     
     

    Artikel 113

     
     
     

    Artikel 114

     
     
     

    Titel 5. Onderscheiden soorten van uiterste wilsbeschikkingen

     
     
     

    Afdeling 1. Erfstellingen

     
     
     

    Artikel 115

     
     
     

    Artikel 116

     
     
     

    Afdeling 2. Legaten

     
     
     

    Paragraaf 1. Algemene bepalingen

     
     
     

    Artikel 117

     
     
     

    Artikel 118

     
     
     

    Artikel 119

     
     
     

    Artikel 120

     
     
     

    Artikel 121

     
     
     

    Artikel 122

     
     
     

    Artikel 123

     
     
     

    Artikel 124

     
     
     

    Artikel 125

     
     
     

    Paragraaf 2. Giften en andere handelingen die worden aangemerkt als legaten

     
     
     

    Artikel 126

     
     
     

    Artikel 127

     
     
     

    Artikel 128

     
     
     

    Artikel 129

     
     
     

    Afdeling 3. Testamentaire lasten

     
     
     

    Artikel 130

     
     
     

    Artikel 131

     
     
     

    Artikel 132

     
     
     

    Artikel 133

     
     
     

    Artikel 134

     
     
     

    Afdeling 4. Stichtingen

     
     
     

    Artikel 135

     
     
     

    Afdeling 5. Makingen onder tijdsbepaling en onder voorwaarde

     
     
     

    Artikel 136

     
     
     

    Artikel 137

     
     
     

    Artikel 138

     
     
     

    Artikel 139

     
     
     

    Artikel 140

     
     
     

    Artikel 141

     
     
     

    Afdeling 6. Executeurs

     
     
     

    Artikel 142

     
     
     

    Artikel 143

     
     
     

    Artikel 144

     
     
     

    Artikel 145

     
     
     

    Artikel 146

     
     
     

    Artikel 147

     
     
     

    Artikel 148

     
     
     

    Artikel 149

     
     
     

    Artikel 150

     
     
     

    Artikel 151

     
     
     

    Artikel 152

     
     
     

    Afdeling 7. Testamentair bewind

     
     
     

    Paragraaf 1. Algemene bepalingen

     
     
     

    Artikel 153

     
     
     

    Artikel 154

     
     
     

    Artikel 155

     
     
     

    Artikel 156

     
     
     

    Paragraaf 2. De bewindvoerder

     
     
     

    Artikel 157

     
     
     

    Artikel 158

     
     
     

    Artikel 159

     
     
     

    Artikel 160

     
     
     

    Artikel 161

     
     
     

    Artikel 162

     
     
     

    Artikel 163

     
     
     

    Artikel 164

     
     
     

    Artikel 165

     
     
     

    Paragraaf 3. De gevolgen van het bewind

     
     
     

    Artikel 166

     
     
     

    Artikel 167

     
     
     

    Artikel 168

     
     
     

    Artikel 169

     
     
     

    Artikel 170

     
     
     

    Artikel 171

     
     
     

    Artikel 172

     
     
     

    Artikel 173

     
     
     

    Artikel 174

     
     
     

    Artikel 175

     
     
     

    Artikel 176

     
     
     

    Paragraaf 4. Einde van het bewind

     
     
     

    Artikel 177

     
     
     

    Artikel 178

     
     
     

    Artikel 179

     
     
     

    Artikel 180

     
     
     

    Artikel 181

     
     
     

    Titel 6. Gevolgen van de erfopvolging

     
     
     

    Afdeling 1. Algemene bepalingen

     
     
     

    Artikel 182

     
     
     

    Artikel 183

     
     
     

    Artikel 184

     
     
     

    Artikel 185

     
     
     

    Artikel 186

     
     
     

    Artikel 187

     
     
     

    Artikel 188

     
     
     

    Artikel 188a

     
     
     

    Artikel 189

     
     
     

    Afdeling 2. Aanvaarding en verwerping van nalatenschappen en van legaten

     
     
     

    Artikel 190

     
     
     

    Artikel 191

     
     
     

    Artikel 192

     
     
     

    Artikel 193

     
     
     

    Artikel 194

     
     
     

    Artikel 194a

     
     
     

    Artikel 195

     
     
     

    Artikel 196

     
     
     

    Artikel 197

     
     
     

    Artikel 198

     
     
     

    Artikel 199

     
     
     

    Artikel 200

     
     
     

    Artikel 201

     
     
     

    Afdeling 3. Vereffening van de nalatenschap

     
     
     

    Artikel 202

     
     
     

    Artikel 203

     
     
     

    Artikel 204

     
     
     

    Artikel 205

     
     
     

    Artikel 206

     
     
     

    Artikel 207

     
     
     

    Artikel 208

     
     
     

    Artikel 209

     
     
     

    Artikel 210

     
     
     

    Artikel 211

     
     
     

    Artikel 212

     
     
     

    Artikel 213

     
     
     

    Artikel 214

     
     
     

    Artikel 215

     
     
     

    Artikel 216

     
     
     

    Artikel 217

     
     
     

    Artikel 218

     
     
     

    Artikel 219

     
     
     

    Artikel 220

     
     
     

    Artikel 221

     
     
     

    Artikel 222

     
     
     

    Artikel 223

     
     
     

    Artikel 224

     
     
     

    Artikel 225

     
     
     

    Artikel 226

     
     
     

    Afdeling 4. Verdeling van de nalatenschap

     
     
     

    Artikel 227

     
     
     

    Artikel 228

     
     
     

    Artikel 229

     
     
     

    Artikel 230

     
     
     

    Artikel 231

     
     
     

    Artikel 232

     
     
     

    Artikel 233