scales Wet op de Sociaal-Economische Raad [Tekst geldig vanaf 01-01-2015]

Inhoudsopgave

scales Opschrift

scales Wet op de Sociaal-Economische Raad

[Tekst geldig vanaf 01-01-2015]

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is ten aanzien van het bedrijfsleven toepassing te geven aan de artikelen 80 scales en 152 tot en met 154 van de Grondwet scales ;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

scales Eerste hoofdstuk. Van de Sociaal-Economische Raad

scales Titel I. Van de zetel en de taak

scales Artikel 1

1.

Er is een Sociaal-Economische Raad, hierna genoemd Raad.

2.

De Raad heeft zijn zetel te 's-Gravenhage.

3.

De Raad is rechtspersoon.

Artikel 2

 
 
 

Titel II. Van de samenstelling en inrichting

 
 
 

§ 1. Algemene bepaling

 
 
 

Artikel 3

 
 
 

§ 2. Van de Raad

 
 
 

Artikel 4

 
 
 

Artikel 5

 
 
 

Artikel 6

 
 
 

Artikel 7

 
 
 

Artikel 8

 
 
 

Artikel 9

 
 
 

Artikel 10

 
 
 

§ 3. Van de voorzitter

 
 
 

Artikel 11

 
 
 

Artikel 12

 
 
 

Artikel 13

 
 
 

§ 4. Van het dagelijks bestuur

 
 
 

Artikel 14

 
 
 

Artikel 15

 
 
 

§ 5. Van het secretariaat

 
 
 

Artikel 16

 
 
 

Artikel 17

 
 
 

Artikel 18

 
 
 

§ 6. Van de commissies uit het midden van de Raad

 
 
 

Artikel 19

 
 
 

Titel III. Van de werkwijze

 
 
 

Artikel 20

 
 
 

Artikel 21

 
 
 

Artikel 22

 
 
 

Artikel 23

 
 
 

Artikel 24

 
 
 

Artikel 25

 
 
 

Artikel 26

 
 
 

Artikel 27

 
 
 

Artikel 28

 
 
 

Artikel 29

 
 
 

Artikel 30

 
 
 

Artikel 31

 
 
 

Titel IV. Van de vervulling van de taak

 
 
 

Artikel 32

 
 
 

Artikel 33

 
 
 

Artikel 34 [Vervallen per 01-10-1992]

 
 
 

Artikel 35

 
 
 

Artikel 36

 
 
 

Artikel 37

 
 
 

Artikel 38

 
 
 

Artikel 38a

 
 
 

Artikel 39

 
 
 

Artikel 40

 
 
 

Titel V. Van de adviezen van de Raad

 
 
 

Artikel 41

 
 
 

Artikel 42

 
 
 

Artikel 43

 
 
 

Artikel 44

 
 
 

Artikel 45

 
 
 

Titel VI. Van de geldmiddelen

 
 
 

§ 1. Van de begroting

 
 
 

Artikel 46

 
 
 

Artikel 47

 
 
 

Artikel 48

 
 
 

Artikel 49

 
 
 

Artikel 50 [Vervallen per 01-10-1992]

 
 
 

§ 2. Van het beheer en de rekening en verantwoording

 
 
 

Artikel 51

 
 
 

Artikel 52

 
 
 

Artikel 53

 
 
 

§ 3. Middelen

 
 
 

Artikel 54

 
 
 

Artikel 55

 
 
 

Titel VII. Van het toezicht op de Raad

 
 
 

Artikel 56

 
 
 

Artikel 57 [Vervallen per 01-01-1998]

 
 
 

Artikel 58

 
 
 

Artikel 59

 
 
 

Artikel 60 [Vervallen per 01-01-1998]

 
 
 

Artikel 61 [Vervallen per 01-01-1998]

 
 
 

Artikel 62 [Vervallen per 01-01-1998]

 
 
 

Artikel 63 [Vervallen per 01-01-1998]

 
 
 

Artikel 64 [Vervallen per 01-01-1998]

 
 
 

Artikel 65

 
 
 

Tweede hoofdstuk. [Vervallen per 01-01-2015]

 
 
 

Titel I. [Vervallen per 01-01-2015]

 
 
 

Artikel 66 [Vervallen per 01-01-2015]

 
 
 

Artikel 67 [Vervallen per 01-01-2015]

 
 
 

Artikel 68 [Vervallen per 01-01-2015]

 
 
 

Artikel 69 [Vervallen per 01-01-2015]

 
 
 

Artikel 70 [Vervallen per 01-01-2015]

 
 
 

Artikel 70A [Vervallen per 01-01-2015]

 
 
 

Artikel 71 [Vervallen per 01-01-2015]

 
 
 

Titel II. [Vervallen per 01-01-2015]

 
 
 

§ 1. [Vervallen per 01-01-2015]

 
 
 

Artikel 72 [Vervallen per 01-01-2015]

 
 
 

§ 2. [Vervallen per 01-01-2015]

 
 
 

Artikel 73 [Vervallen per 01-01-2015]

 
 
 

Artikel 74 [Vervallen per 01-01-2015]

 
 
 

Artikel 75 [Vervallen per 01-01-2015]

 
 
 

Artikel 76 [Vervallen per 01-01-2015]

 
 
 

Artikel 77 [Vervallen per 01-01-2015]

 
 
 

§ 3. [Vervallen per 01-01-2015]

 
 
 

Artikel 78 [Vervallen per 01-01-2015]

 
 
 

Artikel 79 [Vervallen per 01-07-1999]

 
 
 

Artikel 80 [Vervallen per 01-01-2015]

 
 
 

Artikel 81 [Vervallen per 01-01-2015]

 
 
 

Artikel 82 [Vervallen per 01-01-2015]

 
 
 

Artikel 83 [Vervallen per 01-01-2015]

 
 
 

§ 4. [Vervallen per 01-01-2015]

 
 
 

Artikel 84 [Vervallen per 01-01-2015]

 
 
 

Artikel 85 [Vervallen per 01-01-2015]

 
 
 

§ 5. [Vervallen per 01-01-2015]

 
 
 

Artikel 86 [Vervallen per 01-01-2015]

 
 
 

Artikel 87 [Vervallen per 01-01-2015]

 
 
 

§ 6. [Vervallen per 01-01-2015]

 
 
 

Artikel 88 [Vervallen per 01-01-2015]

 
 
 

Artikel 88a [Vervallen per 01-01-2015]

 
 
 

Titel III. [Vervallen per 01-01-2015]

 
 
 

Artikel 89 [Vervallen per 01-01-2015]

 
 
 

Artikel 90 [Vervallen per 01-01-2015]

 
 
 

Artikel 91 [Vervallen per 01-01-2015]

 
 
 

Artikel 92 [Vervallen per 01-01-2015]

 
 
 

Artikel 92a [Vervallen per 01-01-2015]

 
 
 

Titel IV. [Vervallen per 01-01-2015]

 
 
 

Artikel 93 [Vervallen per 01-01-2015]

 
 
 

Artikel 94 [Vervallen per 01-01-2015]

 
 
 

Artikel 95 [Vervallen per 01-01-2015]

 
 
 

Artikel 96 [Vervallen per 01-01-2015]

 
 
 

Artikel 97 [Vervallen per 01-01-2015]

 
 
 

Artikel 98 [Vervallen per 01-01-2015]

 
 
 

Artikel 99 [Vervallen per 01-01-2015]

 
 
 

Artikel 100 [Vervallen per 01-01-2015]

 
 
 

Artikel 101 [Vervallen per 01-01-2015]

 
 
 

Artikel 102 [Vervallen per 01-01-2015]

 
 
 

Artikel 103 [Vervallen per 01-01-2015]

 
 
 

Artikel 104 [Vervallen per 01-01-2015]

 
 
 

Artikel 105 [Vervallen per 01-01-2015]

 
 
 

Artikel 106 [Vervallen per 01-01-2015]

 
 
 

Artikel 106a [Vervallen per 01-01-2015]

 
 
 

Artikel 107 [Vervallen per 01-01-2015]

 
 
 

Artikel 108 [Vervallen per 01-01-2015]

 
 
 

Titel V. [Vervallen per 01-01-2015]

 
 
 

Artikel 109 [Vervallen per 01-01-2015]

 
 
 

Artikel 110 [Vervallen per 01-01-2015]

 
 
 

Artikel 111 [Vervallen per 01-01-2015]

 
 
 

Artikel 112 [Vervallen per 01-01-2015]

 
 
 

Artikel 113 [Vervallen per 01-01-2015]

 
 
 

Artikel 114 [Vervallen per 01-01-2015]

 
 
 

Artikel 115 [Vervallen per 01-01-2015]

 
 
 

Artikel 116 [Vervallen per 01-01-2015]

 
 
 

Artikel 117 [Vervallen per 01-01-2015]

 
 
 

Titel VI. [Vervallen per 01-01-2015]

 
 
 

§ 1. [Vervallen per 01-01-2015]

 
 
 

Artikel 118 [Vervallen per 01-01-2015]

 
 
 

Artikel 119 [Vervallen per 01-01-2015]

 
 
 

Artikel 120 [Vervallen per 01-01-2015]

 
 
 

Artikel 121 [Vervallen per 01-01-2015]

 
 
 

Artikel 122 [Vervallen per 01-01-2015]

 
 
 

Artikel 122a [Vervallen per 01-01-2015]

 
 
 

§ 2. [Vervallen per 01-01-2015]

 
 
 

Artikel 123 [Vervallen per 01-01-2015]

 
 
 

Artikel 124 [Vervallen per 01-01-2015]

 
 
 

Artikel 125 [Vervallen per 01-01-2015]

 
 
 

Artikel 125a [Vervallen per 01-01-2015]

 
 
 

§ 3. [Vervallen per 01-01-2015]

 
 
 

Artikel 126 [Vervallen per 01-01-2015]

 
 
 

Artikel 127 [Vervallen per 01-01-2015]

 
 
 

Artikel 127a [Vervallen per 01-01-1992]

 
 
 

Titel VII. [Vervallen per 01-01-2015]

 
 
 

Artikel 128 [Vervallen per 01-01-2015]

 
 
 

Artikel 128a [Vervallen per 01-01-2015]

 
 
 

Artikel 129 [Vervallen per 01-01-2015]

 
 
 

Artikel 130 [Vervallen per 01-01-1998]

 
 
 

Artikel 131 [Vervallen per 01-10-1992]

 
 
 

Artikel 132 [Vervallen per 01-01-2015]

 
 
 

Artikel 133 [Vervallen per 01-01-2015]

 
 
 

Artikel 134 [Vervallen per 01-01-2015]

 
 
 

Artikel 135 [Vervallen per 01-01-1998]

 
 
 

Artikel 136 [Vervallen per 01-01-2015]

 
 
 

Artikel 137 [Vervallen per 01-01-2015]

 
 
 

Artikel 137a [Vervallen per 01-01-2015]

 
 
 

Derde hoofdstuk. Slotbepalingen

 
 
 

Artikel 138

 
 
 

Artikel 139

 
 
 

Artikel 140

 
 
 

Artikel 141 [Vervallen per 01-07-1955]

 
 
 

Artikel 142 [Vervallen per 01-10-1992]

 
 
 

Artikel 143 [Vervallen per 01-10-1992]

 
 
 

Artikel 144 [Vervallen per 01-10-1992]

 
 
 

Artikel 145 [Vervallen per 01-10-1992]

 
 
 

Artikel 146 [Vervallen per 01-10-1992]

 
 
 

Artikel 147 [Vervallen per 01-10-1992]

 
 
 

Artikel 148 [Vervallen per 01-10-1992]

 
 
 

Artikel 149 [Vervallen per 01-10-1992]

 
 
 

Artikel 150 [Vervallen per 01-10-1992]

 
 
 

Artikel 151 [Vervallen per 01-10-1992]

 
 
 

Artikel 152 [Vervallen per 01-10-1992]

 
 
 

Artikel 153 [Vervallen per 01-10-1992]

 
 
 

Artikel 154 [Vervallen per 01-10-1992]

 
 
 

Artikel 155 [Vervallen per 01-10-1992]

 
 
 

Artikel 156 [Vervallen per 01-10-1992]

 
 
 

Artikel 157 [Vervallen per 01-10-1992]

 
 
 

Artikel 158 [Vervallen per 01-10-1992]

 
 
 

Artikel 159 [Vervallen per 01-10-1992]

 
 
 

Artikel 160 [Vervallen per 01-10-1992]

 
 
 

Artikel 161 [Vervallen per 16-08-1954]

 
 
 

Artikel 162

 
 
 

Artikel 163

 
 
 

Artikel 164 [Vervallen per 01-01-2015]

 
 
 

Slotformulier en ondertekening