Jumbo gaat akkoord met (C)OR-voorstel voor 'generaal pardon'

04 maart 2019

Jumbo gaat werknemers die nog niet hadden getekend voor de eigen Arbeidsvoorwaardenregeling voor distributiemedewerkers alsnog de loonsverhoging geven die daar inmiddels uit voortvloeide. Dit op aandrang van de Centrale Ondernemingsraad van Jumbo en de OR van Jumbo Supply Chain.

Vorig jaar maakte Jumbo een eind aan onderhandelingen over de eigen ondernemings-CAO voor Supply Chain. Het wees de vakbonden de deur en stelde samen met OR en COR een Arbeidsvoorwaardenregeling op, met een looptijd van vijf jaar. Volgens het bedrijf heeft 84 procent daarvoor inmiddels getekend. Voor hen geldt dat de oude voorwaarden in stand zijn gebleven en dat ze een 'generatieregeling' kregen die volgens de OR een mooie verbetering is ten opzichte van de oude. De AVR, zo is ook afgesproken, volgt verder de sector-CAO voor grote levensmiddelenbedrijven, de CAO-VGL. Inmiddels heeft dat een loonsverhoging van 2,5 procent opgeleverd. Werknemers die niet voor de AVR tekenden, kregen die verhoging niet.

De afgelopen weken ging een verklaring circuleren waarin boze werknemers hun vertrouwen in de OR en de COR opzegden. Het aantal adhesiebetuigingen groeide in korte tijd van twee- naar zeshonderd, op een totaal van drieduizend. Het bedrijf ziet hier de hand van de vakbonden in. Sinds de rechter op 24 januari uitmaakte dat de oude CAO nooit rechtsgeldig is opgezegd en daarom pas op 1 april aanstaande afloopt, konden zij in het bedrijf weer activiteiten ontplooien. Volgens Jumbo spiegelden ze de mensen daarbij onhaalbare CAO-verhogingen voor, tot wel 5 procent.

De OR en de COR staan achter de inhoud van de AVR. Maar ze zijn geschrokken van de onrust en de "tweedeling" in het bedrijf. Op 28 maart dienden ze een initiatiefvoorstel in voor een 'generaal pardon' voor de categorie die noch voor de AVR noch voor de CAO heeft gekozen (14 procent, volgens Jumbo). Het bedrijf zag dat eerst niet zitten, maar ging op 3 maart akkoord. Werknemers die tot nu toe geen voorkeur kenbaar maakten, krijgen de verhoging van 2,5 procent alsnog, en met terugwerkende kracht. Maar dan moeten ze wel accepteren dat ze alsnog onder de AVR komen te vallen. Een voorwaarde die het 'werkingsgebied' van de AVR, dat toch al niet klein was, verder zal vergroten.

Tegelijk maakte Jumbo bekend dat het in beroep gaat tegen de rechterlijke uitspraak van 24 januari. Die stap is mede ingegeven, zoals Jumbo in een verklaring schrijft, door de activiteiten die de bonden sindsdien in het bedrijf hebben ondernomen.

Redactie Inzicht, 04-03-2019