Meer Kamerleden willen OR nieuwe rechten geven

04 maart 2019

Van Dijk is niet het enige Tweede Kamerlid met een idee dat voor ondernemingsraden gevolgen kan krijgen. GroenLinks wil de OR instemmingsrecht geven bij de beloning van bestuurders. PvdA-kamerlid Henk Nijboer wil "een inspraakrecht" als bedrijven eigen aandelen willen inkopen.

Jesse Klaver kondigde half februari, een dag voor het congres van zijn partij, een wetsvoorstel aan dat de OR een veto geeft als het salaris van bestuurders van grote ondernemingen harder stijgt dan het CAO-loon. De gemiddelde CEO van een groot bedrijf, zo zei hij, verdient binnen twee dagen wat zijn gemiddelde werknemer in een heel jaar verdient. "Dit is het moment om tot wetgeving over te gaan. Een bedrijf is een gemeenschap."

Het is nog niet bekend hoe het wetsvoorstel precies zal luiden. Beslissingen over salarissen van bestuurders van ondernemingen worden niet genomen door die bestuurders zelf, maar door hun toezichthouders.

Sinds 1 januari hebben bedrijven met minstens honderd werknemers de plicht om eens per jaar de ontwikkeling van salarissen, ook van de top, op de agenda van de overlegvergadering te zetten.

Inkoop eigen aandelen

PvdA-kamerlid Henk Nijboer maakt zich zorgen over het om zich heen grijpende verschijnsel dat bedrijven eigen aandelen inkopen. Dat geld wordt onttrokken aan andere bestemmingen, zoals innovatie of loonsverbeteringen. Het dient uitsluitend de belangen van aandeelhouders. Daarom zou het verstandig zijn om ondernemingsraden in zulke gevallen "een inspraakrecht" te geven.

Nijboer zei dit voor de microfoon van BNR. Uit een analyse van BNR is gebleken dat 15 van de 26 AEX-fondsen het afgelopen jaar een programma voor de inkoop van eigen aandelen hadden. Voorbeelden zijn DSM (1 miljard), Unilever (6 miljard) en Shell (25 miljard). Het inkopen van eigen aandelen is een belastingvriendelijk alternatief voor het uitkeren van dividend. Als een bedrijf aandelen uit de markt neemt, worden de overblijvende aandelen meer waard, zonder dat daarover belasting verschuldigd is. BNR meldde dat er ook in de VS stemmen opgaan om dit verschijnsel aan banden te leggen.

Nijboer constateert dat de loonontwikkeling al jaren achterblijft bij de winstgroei. Daarom wil hij de WOR wijzigen om de OR inspraak bij dit onderwerp te geven. Daarnaast wil hij dat de overheid de fiscale behandeling van het verschijnsel tegen het licht gaat houden.

Redactie Inzicht, 04-03-2019