Wiebes (EZ) luistert naar OR-kritiek op CO2-heffing

01 april 2019

Minister Eric Wiebes (EZ en Klimaat) sprak op 20 maart met vertegenwoordigers van 17 ondernemingsraden uit de industrie die bezwaar maken tegen een Nederlandse CO2-heffing. Wiebes moedigde ze aan om hun geluid te blijven uitdragen.

De ondernemingsraden maakten hun bezwaren wereldkundig in een open brief die in de aanloop naar de Statenverkiezingen verscheen. Ze zijn niet tegen een Europese CO2-heffing, die al bestaat, maar wel tegen een Nederlandse heffing, ook wel de Klaver-taks genoemd. Die kost volgens hen alleen maar werkgelegenheid, zonder dat het milieu er iets mee opschiet. Een paar dagen voor de Statenverkiezingen maakte het kabinet onverwacht bekend dat het daartoe wil overgaan. Minister Wiebes nodigde de ondernemingsraden wel uit voor een ontmoeting. Die vond plaats op 20 maart, de dag waarop de verkiezingen plaatsvonden.

Dat gesprek heeft een uur geduurd en was volgens OR-woordvoerder Gideon Simmelink, zelf OR-voorzitter bij Esso/ExxonMobil, heel constructief. De ondernemingsraden blijven hopen dat het kabinetsplan in het parlement geen meerderheid vindt, maar hun dertien man sterke delegatie wilde natuurlijk ook weten wat Wiebes precies van plan is. Die trad niet in details, zegt Simmelink. “Hij zei alleen dat het kabinet met zijn aankondiging op de resetknop heeft willen drukken. Hij vroeg ons om hem te vertellen wat er volgens ons, vanuit een oogpunt van klimaat en werkgelegenheid, wel en niet kan, en beloofde dat het ministerie daarop zal reageren. Hij heeft ons ook aangemoedigd om vooral door te gaan. Hij zei dat ons geluid onvoldoende aan bod komt in het huidige debat.” De OR-leden boden Wiebes een veiligheidshelm aan met hun handtekeningen erop en vroegen hem om die een prominent plekje te geven, zodat hij aan ze denkt bij het uitwerken van zijn plannen.

Meer gesprekken

Wiebes kan gerust zijn, want de OR-leden laten het hier niet bij. Op 27 maart vervoegden ze zich bij FNV voor een gesprek met vicevoorzitter Kitty Jong. Ook dat gesprek duurde een uur en werd afgesloten met het overhandigen van een helm met OR-handtekeningen. De Jong liet zich uitleggen hoe een Nederlandse heffing zou uitwerken op de industriële werkgelegenheid, en beide partijen spraken af dat ze met elkaar in contact blijven. Simmelink: “Wel zei Jong dat de FNV meer vertegenwoordigt dan alleen werknemers in de industrie. Het FNV-standpunt is dat een heffing bij voorkeur een Europees karakter moet hebben, dat de opbrengsten terug moeten naar de industrie, en dat er zorg moet zijn voor de werkgelegenheid.”

Op 1 april vond eenzelfde gesprek plaats met het CNV-bestuur, en de Unie zal spoedig volgen; een datum wordt nog vastgesteld. Op 10 april zitten de OR-leden in de Tweede Kamer voor een gesprek met de VVD-fractie. Andere fracties zullen zo te horen ook OR-bezoek gaan krijgen. Simmelink is erg te spreken over de aandacht en weerklank die het OR-initiatief tot nu heeft gekregen. “Meer dan we hadden verwacht”, zegt hij.

Redactie Inzicht, 01-04-2019