Ook COR KLM keert zich tegen onderdeel klimaatplannen

01 april 2019

De COR van KLM heeft zich met een petitie uitgesproken tegen de invoering van een vliegtaks. Die gaat volgens de raad duizenden banen kosten, zonder dat het milieu er iets mee opschiet.

Op 19 maart bood de COR de petitie aan bij de Tweede Kamer. Het kabinet wilde al een vliegtaks invoeren die vanaf 2021 jaarlijks 200 miljoen euro zou moeten opbrengen. Maar als de onlangs opgestelde klimaatplannen doorgang vinden, wordt dat verdubbeld tot 410 miljoen. Volgens de COR van KLM hadden het Planbureau voor de Leefomgeving en het Centraal Planbureau al uitgerekend dat een vliegtaks niets voor het klimaat doet. Ook beroept de COR zich op cijfers van de Stichting Economisch Onderzoek. Die zouden uitwijzen dat de plannen in de bestaande opzet al 5000 banen kosten. Het effect van de voorgenomen verdubbeling is daarin nog niet meegenomen.

De COR wijst erop dat in 2008 ook al een vliegbelasting is uitgeprobeerd. Die werd een jaar later alweer ingetrokken omdat veel passagiers er een rit naar een Duits of Belgisch vliegveld voor overhadden om de taks te ontwijken. De COR ziet liever echte verduurzaming van de luchtvaart en beheersing van de groei, via al bestaande afspraken.

Internationale aanpak

De vliegtaks die het kabinet wil, komt bovenop de al bestaande internationale aanpak om de milieubelasting van het vliegen te beteugelen. Die aanpak bestaat tot nu toe vooral uit het compenseren van de uitstoot van vliegtuigen door reductie van de uitstoot in andere sectoren, via emissiehandel. Staatssecretaris Menno Snel (Financiën) organiseert in juni een conferentie over de invoering van een Europese vliegtaks.

Op 27 maart, een week na de aanbieding van de petitie van de COR KLM, werden de overwegingen achter het kabinetsbeleid toegelicht in antwoorden op schriftelijke Kamervragen van Lammert van Raan (Partij voor de Dieren). Die vroeg commentaar op een Britse studie die uitwijst dat de luchtvaartsector een “significante en snel groeiende bijdrage” levert aan de klimaatverandering. Minister Cora van Nieuwenhuizen-Wijbenga (Infrastructuur en Waterstaat) onderschreef die conclusie, mede namens haar collega Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat). Ook onderschrijven de bewindslieden dat de huidige internationale aanpak tekortschiet om langetermijndoelstellingen te halen en opwarming van de planeet te beperken. De CO2-uitstoot van de luchtvaart moet omlaag en dat kan alleen door minder vliegen en minder vervuilend vliegen. Voor dat laatste zullen technische innovaties nodig zijn.

Redactie Inzicht, 01-04-2019