Adviesrecht bij starten nieuwe MBO-opleiding

17 juni 2019

Vraag- Ons ROC wil een nieuwe opleiding starten. De OR is van mening dat het CvB dit voorgenomen besluit ter advisering moet voorleggen, conform artikel 13.4 lid 1 sub a CAO MBO. Daarin wordt verwezen naar artikel 25 WOR. Klopt dit? Tot nu toe krijgen we slechts een adviesverzoek bij het stoppen van een opleiding.

Antwoord

Een blik op uw CAO en laat weinig aan duidelijkheid te wensen over: hier geldt inderdaad het adviesrecht van de WOR.

Redactie Inzicht, 17-06-2019