Vraag - Is het verhuren van ruimte in het bestaande bedrijfspand aan derden instemmingsplichtig?

26 augustus 2019

Antwoord

Nee, het instemmingsrecht is niet van toepassing (behalve misschien als de verhuur directe gevolgen heeft voor andere onderwerpen uit het instemmingsrecht). Heel misschien is er adviesrecht, als dit inhoudt dat bestaande activiteiten worden verplaatst of afgebouwd. Maar om dat te kunnen zeggen zou meer informatie nodig zijn.

Redactie Inzicht, 26-08-2019