Werknemers Xenos wijzen nieuwe CAO in algemene stemming af

09 september 2019

Een onderhandelaarsakkoord over een nieuwe CAO voor winkelbedrijf Xenos is in een stemming door werknemers afgewezen. Wat vakbond AVV betreft is het akkoord hiermee van tafel. Ondertussen werken FNV Handel en de OR van Xenos voorzichtig aan herstel van hun relatie.

Vakbond AVV tekent alleen voor CAO's als werknemers, ook de ongeorganiseerden onder hen, daarvoor stemmen. AVV-bestuurder Martin Pikaart erkent dat hij teleurgesteld is, ook al door het feit dat slechts tweehonderd van de tweeduizend werknemers aan de stemming meededen. Volgens hem komt het zelden voor dat een ontwerpakkoord waarover de AVV mee onderhandelde in een stemming sneuvelt. Hij noemt het 'part of the game'. "Je kunt ook zeggen dat ons systeem hier zijn waarde bewijst." De exacte stemmenverhouding met begeleidende commentaren van werknemers zullen binnenkort gepubliceerd worden op de AVV-site.

Buitenspel

Xenos viel onder de zogeheten Gebra-CAO, maar die is sinds 2012 niet aangepast. De werknemers staan sinds die tijd stil in hun loonontwikkeling. Om dat te doorbreken wil het bedrijf zich aansluiten bij de sinds vorig jaar bestaande CAO Retail non-food. Die is afgesloten tussen werkgeversorganisatie INRetail en de vakbonden AVV, CNV Vakmensen en De Unie. De FNV wou er niet voor tekenen omdat die de afspraken onder de maat vond. Daarmee vallen circa 180 duizend werknemers in de winkelbranche tegenwoordig onder een CAO waarbij de FNV buitenspel staat. Het is een van de belangrijkste voorbeelden die aangeven dat de FNV meer reden heeft om zich gepasseerd te voelen door andere vakbonden dan door ondernemingsraden die zelf arbeidsvoorwaardenregelingen (AVR's) afsluiten.

Nu Xenos zich wil aansluiten bij die CAO Retail non-food, via een eigen overeenkomst, staat de FNV opnieuw buitenspel. De bond heeft daartegen in nieuwsbrieven geprotesteerd. De kritiek van de FNV spitste zich toe op de AVV, die vanwege zijn lage ledenaantal als 'pseudovakbond' wordt betiteld, maar ook op de rol van de OR. Het ontwerpakkoord bij Xenos geeft de OR een rol in het overleg over belangrijke zaken waar de FNV over wil meepraten, zoals roostersystemen en werktijdenregelingen.

Zoals we in onze vorige editie berichtten, reageerde de AVV op de FNV-kritiek door te melden dat de OR van Xenos de FNV drie keer heeft uitgenodigd voor een gesprek, maar dat de bond niet een keer heeft gereageerd.

OR-secretaris Frank Bolder bevestigt dat. "Het CNV reageerde wel op de uitnodiging, maar de FNV niet." Uit zijn woorden blijkt dat er de laatste tijd wel weer enig contact is: "De FNV heeft aan het FNV-lid in onze OR excuses gemaakt, en komt binnenkort met ons praten. Een van de dingen waar wij het over willen hebben is dat hun nieuwsbrieven onjuistheden bevatten. Dat is niet voor het eerst." Inzicht@OR slaagde er niet in de verantwoordelijke FNV-bestuurder te bereiken.

OR al bezig

Bij het online gaan van deze editie was duidelijk dat de AVV, vanwege het ontbreken van steun bij de werknemers, zijn handen van het akkoord aftrekt. Nog niet bekend is wat dit gaat betekenen. Tot de opties behoren geheel nieuwe onderhandelingen, maar ook een overeenkomst met alleen CNV en De Unie.

Vast staat wel dat de OR de ontwikkelingen niet heeft afgewacht en al eerder een begin heeft gemaakt met het invullen van de CAO Retail non-food, met de intentie zelf gunstiger voorwaarden te bedingen. Bolder: "De CAO bepaalt dat werknemers die aan het eind van hun schaal zitten niet meedoen aan loonrondes, en dat vinden wij niet netjes. Ze staan bij ons al sinds 2012 stil. Met de bestuurder zijn we overeengekomen dat ze wél meedoen met loonrondes. Ook hebben we al afspraken gemaakt over extra vakantiedagen voor werknemers met een bepaalde leeftijd of een bepaalde lengte dienstverband. En op dit moment zijn we met elkaar in gesprek over onze stelling dat mensen die meer krijgen dan de CAO-bepaalt, er door invoering van de CAO niet op achteruit mogen gaan."

Redactie Inzicht, 09-09-2019