COR ING claimt geen rol bij uit de brand helpen van zzp'ers failliet TCP Direct

09 september 2019

De COR van ING Nederland juicht het toe dat de bank nogmaals de knip trekt voor honderden inleenkrachten die door het faillissement van intermediair TCP Direct BV inkomsten misliepen. De COR wil niet bevestigen dat hij daar een rol bij heeft gespeeld.

ING Nederland had de junibetalingen voor zzp'ers die het via TCP Direct in huis heeft keurig overgemaakt, maar de zzp'ers zelf hebben dat geld nooit gezien. TCP Direct is failliet verklaard, en hun geld zit vast in de boedel.

Na enig wikken en wegen maakte ING Nederland bekend dat het ervoor zal zorgen dat ze hun geld alsnog krijgen.

Volgens het FD is TCP een belangrijke partij bij het organiseren van de flexibele schil van ING. Bij elkaar is het verantwoordelijk voor de inzet van 850 freelancers. De krant schat dat ING aan de regeling ongeveer 10 miljoen euro extra kwijt is.

Veel contact

Belangenorganisaties, en zelfs Kamerleden, oefenden druk uit op de bank om de getroffen zzp'ers tegemoet te komen. Sommigen rekenden daar ook al een beetje op. Ze redeneerden dat ING de hooggekwalificeerde inleenkrachten niet kwijt wil, en ook bang zou kunnen zijn voor reputatieschade. Daar stond tegenover dat de bank zich had af te vragen wat de juridische consequenties konden zijn. Nam men hiermee werkgeversaansprakelijkheden op zich die men juist liever kwijt is?

COR-voorzitter Edward Boeijenga kan daar niet veel over zeggen. Sommige dingen weet hij zelf alleen uit de krant. Maar het is duidelijk dat hij ook liever niet te veel wíl zeggen, zelfs als we vragen naar de houding die de COR in deze kwestie heeft aangenomen. "We hebben steeds in contact gestaan met HR-directeur Maarten van Beek. De problemen speelden bij een partner buiten het bedrijf. Maar ze hadden intern effecten. Dus lieten we ons informeren door HR: welke gesprekken vinden er plaats? Welke mitigerende maatregelen worden er overwegen? Of de COR zich als pleitbezorger van de zzp'ers heeft opgeworpen is een vraag waar ik niet op kan ingaan. Het enige wat ik kan zeggen is dat we hebben aangedrongen op een eenduidige communicatie. Dat is gebeurd. En wat ik ook kan zeggen is dat wij de afloop toejuichen."

Gezonde balans

Al even terughoudend is Boeijenga als we vragen stellen over publicaties waaruit blijkt dat ING behoort tot een categorie bedrijven die vele verschillende soorten inleenkrachten in huis halen, en daarbij een beroep doen op soms hele ketentjes van intermediairs: "payrollers", "brokers", "managed service providers", "contractbeheerders" en zo meer. Heeft de COR van ING in het verleden niet aangedrongen op meer inzicht hierin, en op het beheersbaar houden van de flexibele schil? Boeijenga: "Die formulering laat ik voor uw rekening. Het is waar dat wij al jaren doorlopend in gesprek zijn met de bestuurder over de juiste verhouding tussen extern en intern. In onze vorige CAO stond dat er sprake moet zijn van een gezonde balans. Daar letten wij als COR op."

Op de vraag of hij verwacht dat ING Nederland na deze ervaring terughoudender gaat worden met het inschakelen van intermediairs: "Nee, dat denk ik niet. Voor een deel heeft dat te maken met de komst van nieuwe wetgeving over ketenaansprakelijkheid. Wel denk ik dat de bank naar meer transparantie toe wil. Dat heeft de bank zelf ook naar buiten gebracht."

Redactie Inzicht, 09-09-2019