FNV: maak je als OR aantrekkelijker voor jongeren

09 september 2019

De FNV staat achter een recent SER-advies om de termijnen voor actief en passief kiesrecht bij OR-verkiezingen zodanig aan te passen dat flexwerkers eerder kunnen meedoen. Dat is van groot belang voor jongeren, want die beginnen vaak als flexwerker. De vakbond heeft nog een paar ideeën om meer jongeren te interesseren.

Flexwerkers tellen pas na 24 maanden mee als ‘in de onderneming werkzame personen’ (artikel 1 lid 3 WOR). Pas na 30 maanden kunnen ze stemmen en pas na 36 maanden kunnen ze gekozen worden. Die termijnen kunnen ondernemingsraden, als hun bestuurder meewerkt, zelf verkorten en wel via artikel 6 lid 4 WOR.

Verder geeft de FNV in overweging om na te gaan wat jongeren in het eigen bedrijf belangrijk vinden en om die onderwerpen op de agenda te zetten. Zo voelen zij zich gehoord. Een ander idee is om jongeren eens een dagje mee te laten lopen met het OR-werk, of om daar een stage van te maken. Zo krijgen zij een beeld van wat het inhoudt. Ook kun je ze laten meedraaien in commissies.

Verder kan de communicatie van de OR op voorkeuren van jongeren worden afgestemd. Misschien dat je ze beter bereikt met een vlog dan met een nieuwsbrief.

De laatste mogelijkheid die de FNV noemt is deelname aan een MZ-lab, een traject waarin mensen OR-vaardigheden opdoen en een rol kunnen spelen bij vernieuwing van de medezeggenschap.

Redactie Inzicht, 09-09-2019