COR KPN wil alsnog adviseren over benoeming andere CEO

07 oktober 2019

De COR van KPN vindt het "spijtig" dat de benoeming van Dominique Leroy tot CEO niet doorgaat, maar begrijpt de overwegingen achter dat RvC-besluit. Over de nieuwe voordracht is geen advies gevraagd. De COR wil dat traject alsnog doorlopen.

In onze vorige editie meldden we dat de COR te spreken was over de voordracht van Leroy, omdat die perfect paste bij de profielschets die de COR had ingediend. Tegelijk meldden we dat de Belgische autoriteiten net een onderzoek naar Leroy hadden ingesteld omdat ze zich mogelijk schuldig maakte aan handel met voorkennis. Ze verkocht aandelen in het bedrijf waar ze tot nu toe de baas was, Proximus, toen de buitenwereld nog niet wist dat ze met KPN praatte.

Inmiddels heeft de RvC van KPN besloten dat de situatie rond Leroy te "onduidelijk en onvoorspelbaar” is om haar benoeming te laten doorgaan. Vóór dat besluit naar de media ging, heeft de RvC-voorzitter het aan de COR meegedeeld en toegelicht.

COR-advies

De RvC heeft kort daarna een interne kandidaat voor benoeming voorgedragen, Joost Farwerck. Vanwege de snelheid waarmee die omslag plaatsvond, vond er geen COR-adviestraject plaats. De COR wil dat alsnog doorlopen, deelde secretaris Peter Ipema ons mee. Bij de COR is niet bekend wanneer de bijzondere aandeelhoudersvergadering plaatsvindt waarop de voordracht van Farwerck moet worden bekrachtigd. Die van 28 oktober gaat niet door.

Het adviesrecht over topbenoemingen is geregeld in artikel 30 WOR. Anders dan het adviesrecht van artikel 25 is het niet gekoppeld aan een beroepsrecht.

Redactie Inzicht, 07-10-2019