Onafhankelijk meldpunt politie moet zo snel mogelijk van start

07 oktober 2019

Bij de Nationale Politie gaat zo snel mogelijk een onafhankelijke ombudsfunctionaris aan de slag. Dat hebben de korpsleiding en de Centrale Ondernemingsraad na enkele weken van overleg afgesproken.

De ombudsfunctionaris moet een onafhankelijke plek worden waar politiemensen terechtkunnen met meldingen over grensoverschrijdend gedrag. De afgelopen tijd waren er meerdere signalen dat politiemensen blootstaan aan discriminatie, uitsluiting en intimidatie door collega’s of leidinggevenden.

Wens korpschef

De inrichting van een onafhankelijke meldplek is een wens van korpschef Akerboom. De politie kende al meldpunten, maar straks kunnen medewerkers terecht bij onafhankelijke buitenstaanders. De nieuwe ombudsfunctionaris krijgt de beschikking over een ondersteunend team en heeft directe toegang tot de korpschef. De bestaande meldpunten blijven, en worden verder ontwikkeld. Voorbeelden die genoemd worden zijn het Landelijk Meldpunt Misstanden (Integriteit), de afdeling VIK (interne onderzoeken en klachtbehandeling) en het vertrouwenswerk.

Reserve

COR-voorzitter Rob den Besten vindt de vernieuwing een goede zaak, maar toont ook enige reserve: "We snappen dat de korpschef dit voorstel heeft gedaan, maar het is vooral belangrijk om als collega’s met elkaar aan de slag te gaan. De COR wil vooral bestaande loketten versterken. We krijgen veel signalen dat er dingen niet goed gaan en da’s jammer, daar moeten we met elkaar aan werken. Wat ons betreft is de ombudsfunctionaris een tijdelijke voorziening, omdat we er met elkaar voor moeten zorgen dat deze functionaris over drie jaar niks meer te doen heeft.”

De COR wil dat het voor collega’s duidelijk is waar ze met welke problemen terecht kunnen. Volgens Den Besten is dat nu vaak niet zo. Ook wil hij dat er meer aandacht komt voor leiderschap en goed werkgeverschap.

Redactie Inzicht, 07-10-2019