Gang naar Ondernemingskamer is voor OR bepaald niet kansloos

07 oktober 2019

In 43 procent van de gevallen waarin een OR naar de Ondernemingskamer stapt vanwege een schending van zijn adviesrecht, krijgt zo'n OR gelijk. Er zijn ook veel zaken die niet tot een uitspraak leiden omdat bestuurders alsnog een concessie doen als de OK erbij is gehaald.

Dit blijkt uit het boek "40 jaar rechtspraak Ondernemingskamer over adviesrecht", dat onlangs werd gepresenteerd op een bijeenkomst van de Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA). Er staan bijdragen in van verschillende deskundigen, onder redactie van mr.dr. Loe Sprengers, advocaat, en dr. Roy Poelstra, promovendus arbeidsrecht van de Universiteit van Amsterdam.

Ondernemingsraden doen gemiddeld iets meer dan dertien keer per jaar een beroep op artikel 26 WOR, het beroepsrecht dat hoort bij het adviesrecht van artikel 25. Het grootste deel van die geschillen doet zich voor in (semi)publieke organisaties. In 47 procent van de gevallen kreeg de bestuurder gelijk, en in 10 procent van de gevallen werd de OR niet ontvankelijk verklaard. De auteurs spreken van een hoge successcore voor ondernemingsraden.

Veel schikkingen

Bekend was al dat veel beroepsprocedures worden ingetrokken voordat er uitspraak wordt gedaan, of zelfs maar een zitting plaatsvindt. Uit onderzoek blijkt dat het om 73 procent van het totaal gaat. Vaak komt het alsnog tot een tegemoetkoming aan de OR. Volgens de auteurs stappen ondernemingsraden niet alleen naar de OK om een rechterlijke uitspraak te krijgen, maar betekent zo'n stap vaak ook dat een overlegtraject nog niet is afgerond. “Aangenomen mag worden dat in een aantal, of mogelijk ook groot aantal, van de ingetrokken zaken de uitkomst voor de ondernemingsraad succesvol zou zijn geweest indien de zaak was uitgeprocedeerd."

Kwaliteit verbeterd

Het boek bevat ook interviews met de huidige voorzitter van de Ondernemingskamer, Gijs Makkink, en diens voorgangers Peter Ingelse en Huub Willems. De laatste meent dat ondernemingsraden steeds professioneler worden en dat ook de kwaliteit van de advocatuur op het gebied van de medezeggenschap is verbeterd. Ingelse bepleit dat de wetgever meer stilstaat bij de toenemende rol van nieuwe groepen werkenden. "Zzp’ers spelen meestal geen rol in de medezeggenschap. Aan hun rol moet naar mijn opvatting inhoud worden gegeven, anders verdwijnt een deel van de medezeggenschap.”

Redactie Inzicht, 07-10-2019