Bonden aan ondernemingsraden ziekenhuizen: bemoei je niet met de CAO

21 oktober 2019

De vier vakbonden die acties voeren voor een nieuwe ziekenhuis-CAO betichten werkgeversvereniging NVZ van pogingen om ondernemingsraden te gebruiken om acties te "breken". Ze hebben ondernemingsraden per brief gewaarschuwd om zich niet met het conflict te bemoeien.

De ziekenhuis-CAO geldt voor 200 duizend werknemers van ziekenhuizen (met uitzondering van de academische) en revalidatiecentra. De onderhandelingen over een nieuwe CAO zitten in een impasse. Daarom hebben FNV Zorg & Welzijn, FBZ, CNV Zorg & Welzijn en NU'91 hun toevlucht genomen tot een vergaand middel: ze roepen op tot het instellen van zondagsdiensten op doordeweekse dagen, telkens in andere instellingen. Spoedeisende hulp gaat door. Maar planbare zaken, ook planbare operaties, niet. Zelf spreken de bonden van de eerste ziekenhuisstaking in de Nederlandse geschiedenis.

De acties zijn al begonnen en werken toe naar een landelijke staking op woensdag 20 november. De FNV verwacht dat minimaal de helft van de ziekenhuizen daaraan zal meedoen. Sinds de onderhandelingen vastliepen, hebben volgens deze bond al 25 ziekenhuizen een etmaal zondagsdienst gedraaid.

Verhard

De bonden stellen dat een akkoord binnen handbereik heeft gelegen maar dat het standpunt van de NVZ is verhard. In plaats van een laatste tegemoetkoming te doen (tijdelijke verbeteringen omzetten in structurele) zou de werkgeversorganisatie diverse ondernemingsraden hebben benaderd met een verzoek om het eigen standpunt op informatiebijeenkomsten aan werknemers te mogen toelichten. De bonden vatten dit op als een poging om ondernemingsraden voor het werkgeverskarretje te spannen. Daarom hebben zij zelf ondernemingsraden aangeschreven.

In hun brief staat dat ze het werkgeversverzoek aan ondernemingsraden beschouwen als een poging om een staking te breken. De ondernemingsraden krijgen het advies om het werkgeversverzoek af te wijzen en de NVZ, alsmede de eigen raad van bestuur, te verwijzen naar de onderhandelingstafel.

Geen aanwijzingen

Joost Veld, bestuurder van CNV Zorg & Welzijn, zegt desgevraagd dat hij geen aanwijzingen heeft dat de vrees van de bonden wordt bewaarheid. "De NVZ speelt het via de Raden van Bestuur van aangesloten leden. Ik weet van één OR die met zijn bestuurder over het werkgeversstandpunt heeft gesproken. Maar over het algemeen hoor ik dat ondernemingsraden zich niet met het CAO-conflict inlaten."

Uitzonderlijk

Dat is ook al jaren de houding die Nederlandse ondernemingsraden bij stakingen aannemen. Inzicht@OR berichtte de afgelopen jaren over twee uitzonderingen op die regel. Bij Jumbo Distributiecentra is de OR met de ondernemer in gesprek gegaan toen FNV-acties voor een nieuwe ondernemings-CAO onvoldoende steun van werknemers kregen en doodbloedden. Het leidde tot een eigen arbeidsvoorwaardenregeling die vakbonden voor jaren buitenspel zette. En bij de Rotterdamse terminal APMT heeft een afspraak tussen bestuurder en OR een vakbondsactie voor een sectorbreed sociaal plan doorkruist. De FNV-bestuurder werd in dat geval door eigen kaderleden in de steek gelaten. Misschien verklaren deze voorbeelden, die uitzonderlijk zijn maar nog wel vers in het geheugen liggen, dat de ziekenhuisvakbonden liever meteen een schot voor de boeg geven.

Redactie Inzicht, 21-10-2019