SBI Formaat presenteert vernieuwingen die de randen van de WOR opzoeken

21 oktober 2019

SBI Formaat houdt op dinsdag 3 december een conferentie over nieuwe vormen van participatie en zeggenschap. De praktijkvoorbeelden waarover het zal gaan, wijken meer van de gebaande paden af dan de voorbeelden waarover onlangs een rapport verscheen, in opdracht van de SER.

In onze vorige editie berichtten we over een rapport dat onderzoekers van AIAS en Basis & Beleid opstelden over dertien praktijkvoorbeelden van vernieuwing in de medezeggenschap. Doorgaans komen die erop neer dat de OR zelf minder zetels is gaan tellen, maar dat meer werknemers bij het OR-werk betrokken zijn. Het onderzoek noemde slaag- en faalfactoren van die aanpak en concludeerde dat de Wet op de ondernemingsraden vernieuwing niet in de weg staat.

Spannender situaties

Bij SBI Formaat, dat zichzelf profileert op het gebied van medezeggenschapsvernieuwing, is dat onderzoek met enige teleurstelling ontvangen. "Hoewel de 13 onderzochte experimenten zeker interessante vernieuwingen laten zien, hadden wij verwacht dat er meer verregaande experimenten zouden zijn meegenomen. Er zijn bijvoorbeeld wel wat spannende praktijksituaties waarbij nog meer de randen van de WOR worden opgezocht", schreef SBI's Coby Franken. "Onze stiekeme hoop was dat dit onderzoek zou kunnen leiden tot een aantal voorstellen tot wijziging van de wet met als doel nog meer de bedoeling van de medezeggenschap tot zijn recht te laten komen." Franken meent dat er méér vernieuwingen plaatsvinden, en dat die ontwikkeling ook nog lang niet ten einde is.

De conferentie van 3 december zal daarvan getuigen. De flyer licht een tipje van de sluier op. Kernvragen zijn: hoe organiseer je het werk zo dat iedereen tot zijn recht komt? Wat vraagt dat van medewerkers, management en bestuur? En wat is daarin de rol van de zeggenschap en medezeggenschap? De praktijkvoorbeelden waarover het zal gaan zijn, spelen zich af bij AFAS, JP van de Bent en Beeld en Geluid.

Druk conferentieseizoen

Het is sowieso een druk seizoen voor OR-leden die wel eens buiten de deur willen kijken. Op donderdag 7 november houdt uitgeverij Vakmedianet de bijeenkomst Medezeggenschap op koers. Ook hier staat vernieuwing van de medezeggenschap op het programma, naast andere thema's zoals het vergroten van de aantrekkingskracht op jongeren, het onderhandelen over arbeidsvoorwaarden en meer. Op woensdag 27 november houdt LOMOZ, platform van ondernemingsraden in de zorg, de themadag Governance in de zorg en de rol van de OR. En de dag daarna kunnen OR-leden naar het congres Medezeggenschap door en met jongeren, georganiseerd door de Commissie Bevordering Medezeggenschap van de SER. Tijdens een eerdere meeting op 4 oktober konden jongeren zelf oplossingen aandragen, de conferentie van 28 november is daarop het vervolg.

Vermeldenswaard is ten slotte het congres van de Alliantie Medezeggenschap & Governance (AMG) op woensdag 11 december. Op die dag wordt bekendgemaakt welke organisatie dit jaar de Driehoek 3D Trofee in de wacht sleept, voor het beste overleg in de ‘driehoek’ medezeggenschap, toezicht en bestuur. Genomineerd zijn de Volksbank N.V., Unilever Nederland en Vitens N.V. De jury bestaat uit mr. Pauline van der Meer Mohr (voorzitter), prof. dr. Hans Schenk, prof. mr. Evert Verhulp, en Frits van Wieringen. De laatste is voorzitter van de COR van Tata Steel Nederland, de winnaar van vorig jaar. De casebeschrijvingen worden samen met het juryrapport na de prijsuitreiking openbaar gemaakt.

Redactie Inzicht, 21-10-2019