OR APMTR: overnameplan Hutchison voldoet niet aan onze voorwaarden

06 januari 2020

Vlak voor Kerstmis ontvingen de werknemers van APM Terminals Rotterdam een bericht waarop ze lang hebben moeten wachten. Hun bedrijf wordt overgenomen door Hutchison, eigenaar van buurman ECT. Maar de voorwaarden voldoen niet aan uitgangspunten die de OR al in een vroeg stadium op tafel heeft gelegd. Er zijn nog te veel onduidelijkheden.

De gesprekken over overname waren nog pril toen de OR zijn advies over het verlenen van een adviesopdracht aangreep om al meteen negen voorwaarden op tafel te leggen. Kort samengevat: APMTR moest zelfstandigheid behouden, er mochten geen gedwongen ontslagen vallen, mensen die toch vertrokken moesten recht hebben op een ontslagvergoeding volgens de oude kantonrechterformule, en een nieuwe eigenaar moest zich aantoonbaar committeren voor de lange termijn. Daarna trad een periode in waarin de OR periodiek over de ontwikkelingen werd geïnformeerd, maar niets mocht zeggen. Ook niet toen de zenuwen onder de achterban steeds verder opliepen. In november vonden er om die reden zelfs acties plaats. Die werden beëindigd nadat de eigen directie verzekerde dat de eisen van de OR nog steeds het uitgangspunt van lopende onderhandelingen waren, en dat er voor Kerstmis uitsluitsel zou komen.

‘Geen business plan, alleen intenties’

Maar wat er vlak voor Kerstmis is gepresenteerd, stelt de OR teleur. Het voornaamste is dat de ingediende adviesaanvraag niet het beloofde business plan van Hutchison bevat maar alleen intenties, zegt voorzitter Barry de Bel. Ook de beschreven 'volumegarantie' is verre van waterdicht, waardoor toekomstig werk wel eens aan de neus van APMTR voorbij zou kunnen gaan. Verder wil Hutchison van directieleden en specialisten af (De Bel spreekt van een ‘onthoofding’ van het bedrijf) en is er om onduidelijke redenen een aanzienlijk bedrag gereserveerd voor ‘vrijwillige’ ontslagen in de nabije toekomst. De periode waarin gedwongen ontslagen worden uitgesloten duurt vier jaar. De Bel maakt uit de plannen op dat de eigen directie de OR-voorwaarden nog niet zo lang geleden heeft losgelaten.

Hoewel de OR de adviesaanvrage formeel nog niet in behandeling heeft genomen, is intern al wel bekend hoe de raad erover denkt, zegt De Bel. Die aanvraagt voldoet sowieso niet aan de wettelijke eisen. Hij denkt dat er niets anders op zal zitten dan zelf met Hutchison in de slag te gaan en de plannen ‘zelf op te halen’, iets wat wel weer maanden zou kunnen gaan duren. Als Hutchison niet beweegt, valt op medewerking van de OR niet te rekenen.

APMTR heeft ruim zeshonderd mensen in dienst. De plannen worden niet alleen voorgelegd aan de OR maar ook aan de vakbonden en aan de mededingingsautoriteiten.

Redactie Inzicht,06-01-2020