De Jonge (VWS) onwrikbaar achter reorganisatie secretariaat Gezondheidsraad

03 februari 2020

Minister Hugo de Jonge (VWS) staat vierkant achter de reorganisatie van het secretariaat van de Gezondheidsraad. Dat blijkt uit zijn antwoorden op een aantal schriftelijke vragen van bezorgde Tweede Kamerleden.

Het secretariaat van de Gezondheidsraad telt vijftig werknemers, die wetenschappers ondersteunen bij hun adviezen aan de regering. De sfeer is er slecht. Dat blijkt uit een enquête die de FNV in oktober instelde, en het blijkt ook uit recent journalistiek onderzoek van NRC. Mensen voelen zich geïntimideerd, benadeeld en tegen elkaar uitgespeeld. De OR is naar de Ondernemingskamer gestapt om een reorganisatie aan te vechten die tot doel heeft om doorlooptijden van rapporten te verkorten, maar is in het ongelijk gesteld.

Zorgen in Tweede Kamer

De recente berichtgeving van NRC was voor de Tweede Kamerleden Van den Berg (CDA) en Van Gerven (SP) aanleiding om schriftelijke vragen te stellen. Uit de antwoorden van De Jonge blijkt dat de berichten over een hoog verloop kloppen. Uit een door hem toegevoegde tabel blijkt dat 23 van de 50 mensen in de afgelopen vier jaar zijn vertrokken, van wie er vier zijn doorgestroomd naar andere VWS-onderdelen. Maar De Jonge herhaalt verschillende keren in vrijwel dezelfde bewoordingen dat er sprake is van een noodzakelijke reorganisatie, ook al gaat het om een ‘lastige en complexe opgave die langere tijd in beslag neemt en veel vraagt van de medewerkers’. Onder die medewerkers zijn mensen die er niet achter staan, maar ook mensen die dat wel doen. En verder is het de verantwoordelijkheid van de leiding om te zorgen voor een goede werksfeer, want daar is zo’n reorganisatie alleen maar bij gebaat.

De Jonge spreekt tegen dat er sprake is van een te sterk gegroeide overhead, en vindt meer ruimte voor zelfsturing (een idee van professor Mathieu Weggeman, die de OR adviseerde) geen oplossing. Daar is de organisatie volgens hem niet aan toe.

‘Zand in de ogen’

FNV-bestuurster Mick Bleijerveld kan nog niet zeggen wat de samenwerkende vakbonden nu als volgende stap voor ogen staat. Als deze editie online gaat, praten ze met de OR, en op 5 februari met de secretaris-generaal van VWS en diens plaatsvervanger. Bleijerveld laat doorschemeren dat de houding van de VWS-top tegenover de bonden niet overloopt van hartelijkheid, en dat de OR het in de gegroeide omstandigheden moeilijk heeft.

Desgevraagd wil ze wel kwijt dat De Jonge de Tweede Kamerleden ‘zand in de ogen strooit’ door op te schrijven dat de vakbonden vorig jaar positief stonden tegenover de reorganisatie. ‘Hij doelt op onze positieve reactie op een voorgenomen besluit over de manier waarop de sociale gevolgen zouden worden opgevangen. Bijvoorbeeld met van-werk-naar-werk-maatregelen voor boventalligen’, zegt ze. ‘Maar toen was de OR nog bezig met zijn beroepsprocedure tegen het voorgenomen besluit over de reorganisatie zelf. Onder het oude ambtenarenreglement ARAR, dat tot 1 januari jongstleden van kracht was, hadden wij als bonden recht op nieuw overleg als er een definitief besluit zou liggen. Maar dat heeft nooit plaatsgevonden. Terwijl er wel degelijk sprake is van een definitief besluit, want er worden nu mensen overgeplaatst.’

Probleem voor de vakbonden is inmiddels dat ze mensen zouden kunnen beschadigen door hier een punt van te maken, want de tijd doet zijn werk: de meesten willen de situatie nu achter zich laten, ook al worden ze overgeplaatst.

Redactie Inzage 3-2-2020