Als er om een OR-advies gevraagd is, geldt het adviesrecht

16 maart 2020

Vraag - De bestuurder vraagt ons advies over opname van een nieuwe functie in het functieboek, maar zegt er niet bij op grond waarvan. We hebben art. 25 WOR scales , maar ook extra adviesrechten op basis van afspraken krachtens art. 32 WOR scales . Is dit van belang? De personele, financiƫle en organisatorische consequenties zijn wel genoemd in de adviesaanvraag.

Antwoord - We kennen de tekst van genoemde afspraken niet, maar waar het om gaat is dat er om een OR-advies gevraagd is. Dat maakt de grondslag (art. 25 of 32 WOR) minder relevant. Gevraagd is gevraagd. Dan is er adviesrecht.

Redactie Inzicht 16-03-2020