Voorzitter COR Nationale Politie gaat weer boeven vangen

25 mei 2020

De COR van de Nationale Politie heeft een nieuwe voorzitter. In de periode waarin Rob den Besten de hamer hanteerde, kwam de medezeggenschap bij 's lands grootste werkgever een diepe crisis te boven.

Vooraanstaande rol

Den Besten was drieënhalf jaar het gezicht van de medezeggenschap bij de politie. Daarvóór was hij recherchechef en voerde hij een team tegen overvallen aan. Hierna is hij leider van het Team Grootschalige Opsporing (TGO) in de eenheid Rotterdam. “Ik ga weer doen wat ik het allerleukste vind: boeven vangen”, zegt hij zelf de op de site van de COR.

Toen Den Besten aantrad als COR-voorzitter heerste er in de medezeggenschap bij de politie diepe verdeeldheid, en niet alleen op landelijk niveau. Dat kwam door zijn voorganger Frank Giltay. Die was aangetreden met een duidelijke visie op medezeggenschap in een hiërarchische organisatie, maar had gaandeweg zelf dominant gedrag ontwikkeld. Hij creëerde een kring van vertrouwelingen om zich heen en verwekte in 2016 een nationaal schandaal met extravagante uitgaven. Nog niet zo lang geleden werd de juridische en disciplinaire afdoening hiervan definitief. De COR die Giltay voorzat, is destijds in fasen afgetreden. Eerst Giltay's vertrouwelingen, en pas na enige tijd de rest.

Het heeft tijd en moeite gekost om weer een functionerende COR op de rails te krijgen en daarbij speelde Den Besten een vooraanstaande rol. Eerst als voorlopig voorzitter van soort crisis-COR die de zittingstermijn van de afgtetreden COR volmaakte , daarna als regulier gekozen voorzitter. Het vertrouwen binnen en buiten de politie groeide en de COR leverde bijdragen aan besluitvorming over een stroom agendapunten. Sommige met een groot maatschappelijk belang, want daar is de politie de organisatie wel naar.

Nieuwe spelers

Zelf waarschuwt Den Besten dat er in de toekomst opnieuw het nodige verwacht wordt, niet alleen van de medezeggenschap maar ook van de nieuwe korpschef Henk van Essen. Veel collega's gaan met pensioen; tegelijk komen er altijd maar nieuwe prioriteiten bij, het worden er nooit minder. “Als medezeggenschap moet je dit kritisch volgen en soms op de rem trappen. Dat hoort bij de baan en dat geeft ook niet want het gaat wel ergens om.”

Op 11 mei droeg Den Besten de hamer over aan waarnemend voorzitter Loes Thissen. Er komen op korte termijn verkiezingen.

Redactie Inzicht 25-05-2020