Sociale partners: veiligheid moet voorop blijven staan

25 mei 2020

Werknemers- en werkgeversorganisaties roepen gezamenlijk op om bij het versoepelen van de lockdown de veiligheid voorop te blijven stellen. De oproep is een steun in de rug voor ondernemingsraden die vinden dat dit aspect op de achtergrond dreigt te raken.

Verder van huis

De oproep is afkomstig van FNV, CNV en AWVN (aan werkgeverszijde toonaangevend bij het afsluiten van CAO’s). Ze zijn het erover eens dat de richtlijnen van het RIVM gevolgd moeten blijven worden omdat we anders economisch nog verder van huis kunnen raken. Waar dat kan, moet thuiswerken voorlopig het devies blijven. Waar dat niet kan, blijven de belangrijkste basisregels ‘handen wassen, geen handen schudden en anderhalve meter afstand houden’. En niet te vergeten: thuisblijven bij ziekte of verkoudheidsklachten en lichte verhoging. In situaties waarvoor een protocol ontbreekt, is “constructief overleg tussen werkgevers en werknemers en hun vertegenwoordigers” van groot belang.

Het is bekend dat veel werkgevers hun werknemers ervan weerhouden om bij lichte klachten thuis te blijven. Bij NS zorgt het bedrijfsbeleid ten aanzien van dit punt momenteel voor enige onrust. Het bedrijf beroept zich op regels van het RIVM.

Redactie Inzicht 25-05-2020