Werknemers en OR van Apollo Vredestein gaan spannende zomer in

22 juni 2020

Praktisch de hele Tweede Kamer roept het kabinet om zich in te zetten voor de bedreigde werkgelegenheid bij Apollo Vredestein. Een opsteker voor werknemers en OR, maar of het Indiase concern hierdoor van mening verandert staat te bezien. De enquêteprocedure die CNV en FNV voorbereiden, zou wel eens meer effect kunnen sorteren.

Eigen plan bijgesteld

De OR van de Enschedese bandenfabriek is geconfronteerd met het plan om 686 van de ruim elfhonderd productiebanen af te bouwen. Een in 2017 geopende fabriek in Hongarije produceert goedkoper, en verder wil het moederconcern productie naar India verplaatsen. De OR maakte met werknemers en Berenschot-adviseurs een alternatief plan. Dat zou ook banen kosten, maar veel minder: tweehonderd. De directie wees het af omdat er met verkeerde cijfers zou zijn gewerkt. De OR stelde daar tegenover dat die cijfers door geïnformeerde werknemers en door de directie zelf zijn verstrekt.

Tot zover onze berichtgeving van twee weken geleden. Sindsdien heeft de OR het eigen plan nog een keer doorgerekend en bijgesteld, en buigt hij zich over een tweede adviesaanvraag. Het nieuwe advies is nog niet klaar. Wel heeft de OR de hele achterban groepsgewijs bijgepraat. Op vrijdag 19 juni sloot de OR deze fase af met een persconferentie. Partijen zijn elkaar niet genaderd. Bonden peilen de actiebereidheid.

De afgelopen weken is de achterban in beweging gekomen, tot en met gepensioneerden aan toe. Uit alles blijkt dat de werknemers weinig waarde hechten aan garanties die Apollo geeft voor de komende vijf jaar. Ze zijn bang dat dit het begin van het einde is van een Nederlands industrieel icoon en van een werkgever die in Twente lang als voorbeeldig bekendstond. Alleen is dat laatste na de komst van Apollo Tyres wel veranderd.

Kabinetsinspanning

Vorige week woensdag debatteerde de Tweede Kamer over deze nieuwe inkrimping van industriële bedrijvigheid in een regio die toch al veel is kwijtgeraakt. Op zijn wandeling van het Torentje naar de Tweede Kamer werd premier Rutte staande gehouden door vier OR-leden die hem 2000 handtekeningen overhandigden. Ze vroegen hem contact op te nemen met directeur-bestuurder Neeraj Kanwar, tevens commissaris van het moederbedrijf. De ontmoeting was niet aan het toeval overgelaten, er was bij bemiddeld door het Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt.

De Tweede Kamer nam later die dag met grote meerderheid een motie aan die het kabinet aanspoort om zich in te spannen voor het behoud van Enschedese banen. Omtzigt (CDA) trok in het debat een parallel tussen Apollo Vredestein en Tata Steel Nederland: allebei Nederlandse industriële bedrijven waar banen op de tocht staan door toedoen van internationale concernstrategen. In het Europese Parlement maakte de sociaaldemocrate en voormalig FNV-voorzitter Agnes Jungerius precies dezelfde vergelijking.

Wanbeleid?

Veel Nederlandse OR-leden hebben al ervaren dat steun vanuit het kabinet soms effect heeft, maar lang niet altijd. Het hangt er vooral vanaf hoeveel waarde concerns hechten aan goede vooruitzichten in Nederland. Veel Twentenaren, ook Omtzigt, herinneren eraan dat premier Rutte zich ook heeft ingespannen voor behoud van Siemens Hengelo.

Maar Apollo Tyres is Siemens niet. Daarom zal het interessant zijn om in de gaten te houden welk vervolg CNV en FNV geven aan hun eerdere dreigement om de Ondernemingskamer te vragen een onderzoek naar wanbeleid in te stellen. Follow the Money berichtte dat de Enschedese vestiging is benadeeld met ondoorzichtige en te hoge interne verrekenprijzen. Ook de manier waarop de Hongaarse fabriek er is gekomen, met bijna € 100 miljoen aan overheidssteun, zou wel eens onrechtmatig kunnen zijn. Maar een uitgemaakte zaak is dat nog niet.

Redactie Inzicht 22-6-2020