Welke rechten heeft de OR bij een pensioenregeling?

Vraag en antwoord
04 december 2023
VraagWij krijgen een nieuwe cao. Daarin staat beschreven dat iedere medewerker die geen staffunctie heeft wordt opgenomen in een pensioenregeling. Nu is onze vraag: wanneer onze werkgever beslist om een eigen pensioenregeling op te starten valt dit dan onder de WOR? Hebben wij dan wel of geen…

Wat is de invloed van de OR ten aanzien van het intern delen van vacatures?

Vraag en antwoord
04 december 2023
VraagWe hebben van onze directie een memo gekregen na een discussie over het al dan niet intern delen van vacatures. Het standpunt van de directie is dat vacatures voor het leiderschapsteam (boven cao) evenals vacatures voor ‘zeer specifieke/gespecialiseerde functies’ niet intern gedeeld hoeven te…

Heeft de OR instemmingsrecht bij het aanstellen van een vertrouwenspersoon?

Vraag en antwoord
04 december 2023
VraagHeeft de OR instemmingsrecht bij het toewijzen van een vertrouwenspersoon binnen het bedrijf? AntwoordJa, het aanstellen van een vertrouwenspersoon maakt deel uit van een personeelsregeling. Het instemmingsrecht is van toepassing op regelingen op het gebied van arbeidsomstandigheden, zoals…

Mag de directie een verlofregeling eenzijdig aanpassen?

Vraag en antwoord
25 september 2023
VraagMag de directie een verlofregeling eenzijdig aanpassen of is hiervoor instemming van de OR vereist?AntwoordBij een wijziging van een regeling over verlofuren dient de ondernemer instemming te vragen aan de OR. Een uitzondering hierop is de situatie waarin de regeling is vastgesteld in de CAO…

Is aanbrengbonus een bonusregeling?

Vraag en antwoord
25 september 2023
Vraag Valt het uitloven van een aanbrengbonus onder een regeling die op grond van art. 27 lid 1 sub C moet worden aangemerkt als een bonusregeling? AntwoordHet korte antwoord is nee, omdat het hier geen beloning betreft zoals bedoeld in de arbeidsovereenkomst, namelijk een vergoeding voor…

Kan de ondernemingsraad een OR-lid royeren?

Vraag en antwoord
25 september 2023
Vraag Heeft de OR de mogelijkheid om iemand het lidmaatschap van de OR te ontnemen?AntwoordNee. Een OR-lid is gekozen door de in de onderneming werkzame personen en kan alleen door hen, bij de volgende verkiezingen, het lidmaatschap ontnomen worden. Ook als er geen verkiezingen hebben…

Wat als de bestuurder de OR passeert bij een instemmingsplichtig besluit?

Vraag en antwoord
22 mei 2023
VraagWelk pad kan je als OR bewandelen als een instemmingsverzoek niet opgepakt / opgevolgd wordt door het bestuur?AntwoordEr is een specifieke geschillenregeling voor het instemmingsrecht in art. 27 lid 4, 5, en 6 WOR opgenomen. Die voorziet in een rechtsgang bij de kantonrechter.Neemt…

Kan een OR-lid uit de ondernemingsraad gezet worden?

Vraag en antwoord
22 mei 2023
VraagDe OR vraagt zich af met welke redenen en onder welke voorwaarden de OR een OR-lid uit de OR kan zetten. Welke zaken moeten dan aantoonbaar zijn? AntwoordJullie vragen naar de mogelijkheden die de OR heeft om iemand het lidmaatschap van de OR te ontnemen. Welnu: die mogelijkheid is er niet…

Hoeveel tijd heeft de OR voor overleg en scholing?

Vraag en antwoord
22 mei 2023
VraagIk weet dat een OR recht heeft op een minimaal aantal uren voor vergaderingen, maar daarnaast ook voor ander overleg. Kunt u mij hierover meer vertellen? AntwoordDe OR-tijd is in verschillende categorieën te verdelen:Tijd voor vergaderingen is geregeld in art. 17 lid 2 en 3 WOR. …

Aanstellen van een notulist van buiten de OR

Vraag en antwoord
24 april 2023
VraagWij zijn op zoek naar een notulist. Mag dat iemand zijn van buiten de OR? AntwoordDe WOR stelt slechts dat de OR in zijn reglement voorschriften moet opnemen hoe in het secretariaat wordt voorzien. Dat betekent dat de secretaris niet per se uit de OR hoeft te komen. Veel ondernemingsraden…