Hoeveel tijd heeft de OR voor overleg en scholing?

Vraag en antwoord
22 mei 2023
VraagIk weet dat een OR recht heeft op een minimaal aantal uren voor vergaderingen, maar daarnaast ook voor ander overleg. Kunt u mij hierover meer vertellen? AntwoordDe OR-tijd is in verschillende categorieën te verdelen:Tijd voor vergaderingen is geregeld in art. 17 lid 2 en 3 WOR. …

Wat als de bestuurder de OR passeert bij een instemmingsplichtig besluit?

Vraag en antwoord
22 mei 2023
VraagWelk pad kan je als OR bewandelen als een instemmingsverzoek niet opgepakt / opgevolgd wordt door het bestuur?AntwoordEr is een specifieke geschillenregeling voor het instemmingsrecht in art. 27 lid 4, 5, en 6 WOR opgenomen. Die voorziet in een rechtsgang bij de kantonrechter.Neemt…

Kan een OR-lid uit de ondernemingsraad gezet worden?

Vraag en antwoord
22 mei 2023
VraagDe OR vraagt zich af met welke redenen en onder welke voorwaarden de OR een OR-lid uit de OR kan zetten. Welke zaken moeten dan aantoonbaar zijn? AntwoordJullie vragen naar de mogelijkheden die de OR heeft om iemand het lidmaatschap van de OR te ontnemen. Welnu: die mogelijkheid is er niet…

Aanstellen van een notulist van buiten de OR

Vraag en antwoord
24 april 2023
VraagWij zijn op zoek naar een notulist. Mag dat iemand zijn van buiten de OR? AntwoordDe WOR stelt slechts dat de OR in zijn reglement voorschriften moet opnemen hoe in het secretariaat wordt voorzien. Dat betekent dat de secretaris niet per se uit de OR hoeft te komen. Veel ondernemingsraden…

Nieuw instemmingsverzoek bij wijzigen veiligheidsbeleid?

Vraag en antwoord
24 april 2023
VraagIn ons bedrijft geldt een draagplicht voor een veiligheidshelm. In het verleden heeft de OR hiermee ingestemd. Nu wil de werkgever deze plicht uitbreiden. Betekent dit een wijziging ten opzichte van het instemmingsverzoek van destijds en stelt de WOR als voorwaarde dat er een nieuw…

Rol van de OR bij loonindexering

Vraag en antwoord
11 april 2023
VraagKan de OR een rol spelen bij loonindexering? AntwoordDe OR heeft instemmingsrecht bij vaststelling, intrekken of wijzigen van het beloningssysteem. Maar indexering is geen onderdeel van het beloningssysteem als het incidenteel gebeurt. Stel dat er wordt voorgesteld om jaarlijks te indexeren,…

Naar een Engelstalige OR?

Vraag en antwoord
11 april 2023
VraagOnze OR is Nederlandstalig, maar door de identiteit van de onderneming willen wij dit veranderen naar Engelstalig. Kan dit zomaar? Moet de OR dit aanpassen in het reglement?AntwoordEngels als voertaal in bedrijven komt steeds vaker voor. Voor wat dat betekent voor een ondernemingsraad is niets…

Instemming OR vereist bij verplicht stellen cursus?

Vraag en antwoord
11 april 2023
VraagIs het nodig om de OR om instemming te vragen als er sprake is van een verplichte cursus?AntwoordDe wet bepaalt dat de ondernemer de instemming nodig heeft bij elk besluit tot vaststelling, intrekking of wijziging van een regeling op het gebied van de personeelsopleiding. Als er binnen uw…

Heeft de OR instemmingsrecht bij een leaseregeling?

Vraag en antwoord
13 februari 2023
VraagVallen leaseregelingen onder secundaire arbeidsvoorwaarden en heeft de OR instemmingsrecht? AntwoordDe OR heeft geen instemmingsrecht over leaseregelingen. Alle vormen van onkostenvergoeding vallen niet onder de werking van art. 27 WOR. Voor meer achtergrond:…

Welke afspraken vastleggen het OR-reglement en welke in een convenant?

Vraag en antwoord
13 februari 2023
Vraag Wat dient er in een OR-reglement te staan en wat wordt op een andere manier geregeld?AntwoordAls algemene vuistregel geldt: het OR-regelement wordt opgesteld door de OR en bindt dus alleen de OR. De OR deelt het reglement aan de ondernemer mee, maar alleen ter kennisname. De WOR schrijft voor…