Hoe ga je om met informatie die je uit eigen bronnen kreeg?

Vraag en antwoord
23 mei 2022
VRAAG - Soms komt een OR-lid in zijn gewone functie informatie tegen die wel bij de OR thuishoort, maar die ook opgevat kan worden als vertrouwelijke insiderkennis. Als je zulke informatie in de overlegvergadering brengt, wordt dat niet altijd in dank afgenomen. Hoe moet je daarmee omgaan? ANTWOORD…

Tussentijds het eigen reglement veranderen, kan dat?

Vraag en antwoord
23 mei 2022
VRAAG - We willen tussentijdse verkiezingen houden om twee vacante zetels te vullen. Sinds kort zijn de wettelijke termijnen voor het verwerven van actief en passief kiesrecht verkort, en dat willen we in ons reglement verwerken. Maar we willen nog meer veranderen. Kan dat ook meteen? ANTWOORD -…

Welke rol speelt de OR bij wijziging van de functiematrix?

Vraag en antwoord
23 mei 2022
VRAAG - Ons bedrijf kent een functiematrix waarin alle functies en daarbij behorende salarissen staan beschreven. Nu zijn er kortgeleden functies toegevoegd en functies in andere schalen gezet. Is hier het instemmingsrecht van de OR van toepassing? ANTWOORD - Kern is de vraag of de systematiek van…

Werkgever zuiniger met reiskostenvergoeding dan Belastingdienst toestaat

Vraag en antwoord
25 april 2022
VRAAG - Bij ons OR-werk stuitten we op een verschil tussen ons personeelshandboek en het handboek loonheffingen van de Belastingdienst. Is onze werkgever verplicht dat laatste helemaal te volgen? Of zijn ook afwijkingen mogelijk, eventueel in overleg met de Belastingdienst? ANTWOORD - Allereerst…

Moet OR instemmen met uitbesteden van verzuimbegeleiding?

Vraag en antwoord
25 april 2022
VRAAG - Onze organisatie heeft een hoog ziekteverzuim en onze teamleiders komen onvoldoende toe aan begeleiding en dossieronderhoud. Daarom wordt hiervoor een extern bureau ingeschakeld, voorlopig voor een jaar. De extern deskundige krijgt inzicht in de dossiers, heeft contact met verzuimende…

Hoe regelen we tussentijdse vervanging van langdurig afwezige OR-leden?

Vraag en antwoord
25 april 2022
VRAAG - Vanwege naderende verkiezingen houden wij ons reglement tegen het licht. De huidige OR telt twee langdurig zieken, wat natuurlijk jammer is. In ons nieuwe reglement willen we een vervangingsregeling opnemen. Hoe kan dit het best? ANTWOORD - Hier zijn verschillende mogelijkheden voor en de…

Wat is ervoor nodig om uit een CAO te stappen?

Vraag en antwoord
28 maart 2022
Vraag - Kan een werkgever zomaar overstappen naar een andere CAO, of een eigen regeling, al dan niet in overleg met de OR? Wij volgen sinds jaar en dag de CAO Bouw en Infra. Die bevalt ook zeer. Antwoord - Het is in principe de ondernemer die bepaalt hoe hij de arbeidsvoorwaarden wil regelen. De…

Hoe vangen we langdurig verzuim van OR-leden op in een drukke periode?

Vraag en antwoord
28 maart 2022
Vraag - Onze OR kampt met (langdurig) verzuim van meerdere OR- leden. Dit maakt ons kwetsbaar, in een tijd waarin veel voorgenomen besluiten op ons afkomen. Is dit op te lossen door uit te breiden met extra zetels? Ons idee is om dit niet in het reglement op te nemen maar in een schriftelijke…

Onrust over grensoverschrijdend gedrag - wat kan en mag de OR?

Vraag en antwoord
28 maart 2022
Vraag - Momenteel is het erg onrustig in ons bedrijf, waar het gaat om onderwerpen als pesten, discriminatie, seksuele intimidatie en agressie. Als OR willen wij inzicht krijgen in wat de medewerkers hiervan vinden, door een vragenlijst uit te zetten die op basis van anonimiteit kan worden ingevuld…

Zorgorganisatie denkt over nieuw Bevoegd- en Bekwaamheidsbeleid

Vraag en antwoord
28 maart 2022
Vraag - Als OR van een zorgorganisatie worden we geconfronteerd met plannen voor een ander Bevoegd- en Bekwaamheidsbeleid. Dit in het kader van een uniformering van dat beleid bij gelijksoortige organisaties in de regio. Valt dit onder het adviesrecht of onder het instemmingsrecht? Antwoord - Deze…