OR als poortwachter bij inhuur uitzendkrachten

OR als poortwachter bij inhuur uitzendkrachten

Gegevens

Nummer
2023/81
Publicatiedatum
20 november 2023
Auteur
Redactie
Rubriek
Overig
Trefwoord
raamovereenkomsten

Bedrijven moeten langs de ondernemingsraad voordat zij overeenkomsten afsluiten voor de grootschalige inhuur van uitzendkrachten. Dat besloot de Hoge Raad begin november in een geschil tussen de onlinetak van Albert Heijn en de or. Deze uitspraak heeft gevolgen voor alle ondernemingen in Nederland.

Raamovereenkomsten uitzendbureaus

Het conflict draait om de raamovereenkomsten die de online-tak van Albert Heijn sluit met uitzendbureaus om zijn distributiecentra te bemensen. Zo’n 90% van de ongeveer 9.500 mensen die door AH eCommerce worden ingehuurd om online bestelde boodschappen klaar te zetten voor klanten, is uitzendkracht. Vaak gaat het om arbeidsmigranten. In de zogeheten ‘raamovereenkomsten’ met de uitzendbureaus worden de voorwaarden en beloning vastgelegd waartegen AH eCommerce uitzendkrachten inhuurt.

OR stapt naar Ondernemingskamer

De ondernemingsraad eiste adviesrecht bij elke vernieuwing van raamovereenkomsten. Toen Albert Heijn dat niet gaf, stapte de OR naar de Ondernemingskamer. De Ondernemingskamer stelde Albert Heijn in het gelijk, omdat de tweejaarlijkse tenders en raamovereenkomsten gebruikelijke procedures zijn. Daarop ging de OR in cassatieberoep bij de Hoge Raad.

Hoge raad: toch adviesrecht OR

De Hoge raad verwerpt het besluit van de Ondernemingskamer. Volgens de Hoge Raad doet het er niet toe of de raamovereenkomsten wel of niet gebruikelijk zijn. De ondernemingsraad heeft adviesrecht bij élk besluit tot het groepsgewijs inlenen van arbeidskrachten. AH Online had daarom de ondernemingsraad in de gelegenheid moeten stellen advies uit te brengen.

Sturen op aantal uitzendkrachten

Advocaat Loe Sprenger licht de uitwerking van de uitspraak toe (bron: FD): ‘Zo’n adviesrecht maakt het mogelijk voor OR’s om te sturen op het aantal uitzendkrachten dat wordt geworven. Zo zou de OR bijvoorbeeld kunnen verlangen dat een bedrijf toewerkt naar een bepaald percentage werkenden in vaste dienst.’

Voor meer achtergrond:

Flexibilisering van arbeid

Beroep bij OK

Redactie Inzicht 20-11-2023