Kantonrechter: ‘OR moet erkend worden als ondernemingsraad’

Kantonrechter: ‘OR moet erkend worden als ondernemingsraad’

Gegevens

Nummer
2024/37
Publicatiedatum
17 mei 2024
Auteur
Redactie
Rubriek
Overig
Trefwoorden
rechtsgeldige ondernemingsraad, verkiezingen, wettelijke verplichting bij meer dan 50 personen, overname

De ondernemingsraad van BurgGolf, een golfclub met zes golfbanen verspreid door Nederland, spant begin dit jaar een kort geding aan om erkend te worden als ondernemingsraad. De kantonrechter oordeelt dat de ondernemer de huidige ondernemingsraad als rechtsgeldige ondernemingsraad moet behandelen, totdat na verkiezingen een nieuwe ondernemingsraad is samengesteld.

Oprichting OR

BurgGolf Holding is wettelijk verplicht om een ondernemingsraad in te stellen, omdat er meer dan 50 personen werkzaam zijn in haar onderneming. In maart 2023 zijn zes kandidaten benoemd tot lid van de OR BurgGolf. Hiervoor waren geen verkiezingen nodig omdat er zich niet meer kandidaten hadden gemeld dan het aantal te vervullen plaatsen. Vanuit de organisatie komt er geen bezwaar tegen de samenstelling van de OR. De OR-leden stellen zich voor via de nieuwsbrief van BurgGolf en hebben een eerste overlegvergadering.

Overname?

In oktober geeft de directeur aan dat BurgGolf mogelijk overgenomen gaat worden. Omdat de directeur per begin november vertrekt legt de OR zijn vragen over de mogelijke overname neer bij de bestuurder. Die geeft na aandringen van de OR aan niets te weten over het aanstellen van een OR en geeft aan dat deze niet volgens geldende regels tot stand is gekomen. In de organisatie communiceert hij dat er daarom (nieuwe) OR-verkiezingen georganiseerd gaan worden.

Uitslag rechtszaak

Daarop spant OR BurgGolf een rechtszaak aan om erkend te worden als ondernemingsraad. Daarnaast vordert de OR om de besluitvorming over de overdracht van het bedrijf uit te stellen, totdat er een nieuwe OR is opgericht. De rechter oordeelt dat het verkiezingsproces volgens de regels is verlopen en dat de bestuurder de ondernemingsraad moet erkennen. Dit is weliswaar voor korte termijn, gezien er in april verkiezingen georganiseerd staan. Aan de andere eis van de OR komt de rechter niet tegemoet. Het is namelijk niet voldoende aannemelijk geworden dat sprake is van een concreet voorgenomen besluit tot overdracht.

Voor meer achtergrond:

Instellen en samenstellen ondernemingsraad

Verkiezingen

Samenwerking, fusie, overname

Link naar de uitspraak: ECLI:NL:RBNHO:2024:1790

Redactie Inzicht 17-5-2024